Проект Положення про Конференцію регіону АА «Київ»

Положення про Конференцію регіону АА «Київ»

 

ВСТУП

Найвищі повноваження в межах Товариства АА мають групи АА. Проте, для того щоб Спільнота АА могла ефективно функціонувати, групи передають частину своїх повноважень обраним представникам (та їх дублерам) на Конференцію. Таким чином, повноваження регіональної Конференції АА завжди спираеться на колективну групову свідомість, перед якою несе повну відповідальність.

Положення є неформальною угодою між групами АА та Конференціею, яке визначає як повинна виглядати структура обслуговування групп в регіоні АА «Київ».

Конференція регіону АА «Київ» — є опікуном груп АА, які висловили згоду (бажання) брати участь у роботі Комітетів та Cлужб в структурі Конференції, та в той же час вона не є і ніколи не може стати владою для групп АА. Конференція, як і уся Спільнота АА, є демократичною у своїх діях, усі важливі рішення приймаються шляхом обговорення та голосування.

Положення про Конференцію не є правовим актом, а лише набором рекомендованих до застосування принципів і договірних правил, що виникли в результаті досвіду в служінні АА, спираючись на який Товариство АА в регіоні АА «Київ» може функціонувати як єдине ціле. В цьому суть Положення про Конференцію.

 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Единою метою Конференції регіону АА «Київ» є донесення нашого послання до тих алкоголіків, які все ще страждають.
Конференція є хранителем Дванадцяти Традицій АА та організатором обслуговування груп АА у регіоні АА «Київ».

 

СКЛАД КОНФЕРЕНЦІЇ РЕГІОНУ АА «КИЇВ»

 1. Довірені особи від груп АА до Ради Регіону (по одній особі з кожної групи, котра скерованна до служіння в Комітетах або Службах Конференії)
 2. Представники від груп АА для служіння в Комітетах та Службах (по одній особі з кожної групи, котра одночасно є дублером Довіреної особи від групи до Ради Регіону)
 3. Довірені особи від Інтергруп АА до Ради Регіону (по одній особі з кожної Інтергрупи, котра скерованна до служіння в Комітетах або Службах Конференії)
 4. Представники від Інтергруп АА для служіння в Комітетах та Службах (по одній особі до кожного Комітету та Служби Конференції, один з представників є дублером Довіреної особи від Інтергрупи до Ради Регіону).
 5. Координатори Служб Конференції.
 6. Довірена особа від Ради Регіону до Української Ради Обслуговування АА (УРО), чи її дублер.
 7. Делегати від Ради Регіону до кожного Комітету та Служби УКО АА .

Під час проведення Конференції регіону АА «Київ», право голосу мають усі особи, що входять до складу Конференції.
Також дозволяється участь у Конференції волонтерів робочих Комітетів та Служб Конференції, з дорадчим голосом, без права до голосування.

 

СТРУКТУРА КОНФЕРЕНЦІЇ РЕГІОНУ АА «КИЇВ»

СКЛАД РАДИ РЕГІОНУ АА «КИЇВ»

 1. Довірені особи від груп АА до Ради Регіону
 2. Довірені особи від Інтергруп АА до Ради Регіону
 3. Координатори Служб Конференції.
 4. Довірена особа від Ради Регіону до Української Ради Обслуговування АА (УРО)

Під час робочих зустрічей Ради регіону АА «Київ», право голосу мають усі особи, що входять до складу Ради Регіону. В разі відсутності Довіреної особи, право її голосу тимчасово переходить до її дублера.
Також дозволяється участь в роботі Ради, волонтерів робочих Комітетів та Служб Конференції, з дорадчим голосом, без права до голосування.

 

КОМІТЕТИ ТА СЛУЖБИ КОНФЕРЕНЦІЇ РЕГІОНУ АА «КИЇВ»

 • Організаційний Комітет – проводить організацію заходів у регіоні АА «Київ».
 • Інформаційний Комітет – відповідає за зв’язок зі ЗМІ, професіоналами і громадськістю.
 • Літературний Комітет – відповідає за переклад книг, документів і створення брошур, флаєрів.
 • Фінансовий Комітет – веде фінансовий облік діяльності у регіоні АА «Київ».
 • Служба «Редколегії» — видає інформаційно – літературний вісник «Соняшник».
 • Служба «Сайту» — виконує своєчасне технічне обслуговування та розвиток Регіонального сайту.
 • Служба «Бібліотеки» – займається питаннями розповсюдження літератури АА у Регіоні.
 • Служба по зв’язкам з місцями позбавлення волі (МПВ) – здійснює служіння по несенню послання АА у виправних закладах і МПВ.
 • Служба по зв’язкам з Регіоном АА Катовіце — відповідає за координацію зв’язків.