Інтергрупа

Інтергрупа АА – це добровільне об’єднання груп, яке створюється з метою донесення послання страждаючим на алкоголізм, що перевищує можливості однієї групи. Воно використовує спільні зусилля і єдність для встановлення і розвитку відносин із усіма організаціями й інституціями, з якими АА може співпрацювати в даній місцевості. Зустрічі Інтергрупи також передбачають обмін інформацією і досвідом між групами, а при необхідності – взаємопідтримку у донесенні послання алкоголіку, який все ще страждає.

Інтергрупи в Україні існують двох типів:
1) як добровільне об’єднання певної кількості груп АА із найближчого географічного району;
2) як громадська організація із правами юридичної особи ГО «Інтергрупа», або відокремлений підрозділ Українського Центру Обслуговування АА (УЦО АА), тобто та, що має довіреність від УЦО і є інструментом для зв’язку із громадськістю, владою та іншими державними і юридичними органами (укладення договорів оренди тощо).

Також Інтергрупи можуть обслуговуватися в УЦО АА напряму: не утворювати ГО або відокремлені підрозділи УЦО, а використовувати УЦО як юридичну особу для свого обслуговування. Обидва типи Інтергруп наразі працюють незалежно від структури всесвітнього обслуговування АА, але є важливою частиною Товариства АА, оскільки займаються його основною метою – донесенням послання АА про одужання до тих, хто його шукає.

Через різні умови кількість груп, що належать до Інтергрупи, може сильно відрізнятися. Вона повинна об’єднувати таку кількість груп, аби служителі Інтергрупи були спроможними часто контактувати з групами (особисто, по телефону чи електронною поштою) для того, щоб «своєчасно орієнтуватися у проблемах та брати участь у їх вирішенні». Будь-яка група, за бажанням, може належати до місцевої Інтергрупи, яка підтримується внесками груп, що її складають. Ці внески цілком добровільні. При створенні Інтергрупи їй дається назва, окреслюється сферу діяльності, а також визначається місце і частота зустрічей.

Групова свідомість Інтергрупи, яка виражається через представників груп, а також служителів Ради Інтергрупи, вирішує про те, як вона функціонуватиме, служитиме і на яких завданнях сконцентрується. Досвід АА засвідчує, що (у зв’язку з різноманітною кількістю і різними умовами діяльності) однакові практики і процедури не є обов’язковими, а в більшості випадків навіть бувають непрактичні. Важливо, щоб Інтергрупа узгодила набір процедур, які вона застосовуватиме, а перебіг її зустрічей буде гарним способом перевірки цих розв’язань. Тому Інтергрупи керуються своїм «Положенням про Інтергрупу» або діють на підставі Статуту, а також 12-а Традиціями АА та 12-а Концепціями для всесвітньої служби АА.

Інтергрупа здійснює свою головну мету через виконання таких завдань, як:

1. Служби Інтергрупи співпрацюють із професіоналами, які в силу своєї професії або соціальної функції можуть мати справу з алкоголіками. Отже, налагоджують співробітництво з лікарями, психотерапевтами, священнослужителями, вчителями, суб’єктами органів пробації, поліцією або співробітниками пенітенціарної служби, владними структурами, представниками ЗМІ.

2. Інтергруппа може ініціювати організацію інформаційних зустрічей із різними професійними групами осіб, наприклад: армії, поліції, пенітенціарної служби, лікарями, медичними службами і її працівниками, співробітниками центрів соціальної допомоги, опікунами, вчителями, суб’єктами органів пробації, священнослужителями, працівниками системи правосуддя тощо.
Корисною на таких зустрічах може стати також така наша література:
• «Духовенство запитує про АА»;
• «АА як ресурс для фахівця з охорони здоров’я»;
• «АА та збройні сили»;
• «Як розуміти Анонімність»;
• «Часті запитання про АА»;
• «Це АА».
• «Чи є алкоголік у Вашому житті»

3. Інтергрупа веде список груп АА, які несуть послання на території її діяльності, щоб забезпечити допомогу страждаючому алкоголіку, який шукає АА. Щодо розміщення інформації про групу в цьому списку та про видалення її з цього списку, вирішує виключно групова свідомість зацікавленої групи. Служителі Інтергрупи можуть прийняти рішення про викреслення групи тільки у випадку підтвердженого припинення її існування.

Служителі групи і Інтергрупи мають спільно дбати про те, щоб список містив актуальну інформацію щодо місця і часу зібрань усіх груп, а також тих, що не беруть активної участі у життєдіяльності Інтергрупи.

4. Члени Інтергрупи розносять флаєра і списки адрес груп, у тому числі до: аптек, лікарень, центрів соціальної допомоги, реабілітаційних центрів і відділень детоксикації. Матеріали АА залишаються там тільки після отримання згоди від особи, яка адмініструє ці установи.

5. Турботою всіх членів Ради Інтергрупи повинно бути підтримання постійного зв’язку з усіма групами, які підтвердили свою приналежність до Інтергрупи, а також тими, які є малоактивними і не беруть участі у житті Інтергрупи. Для цієї мети вони можуть використовувати всі можливі способи комунікації: особисті контакти, телефонні, або через електронну пошту. Важливим є те, аби служителі Інтергрупи мали хоча б початкові відомості про зосереджені в ній групи АА, їх проблеми і потреби.

6. Інтергрупи, в залежності від потреб і можливостей, можуть організовувати місцеві семінари, наприклад: Кроків, Традицій, Концепцій, Розповсюджувачів літератури, Координаторів по справам АА в МПВ і СІ, Координаторів по Інтернету тощо. Також вони можуть співпрацювати при організації регіональних семінарів.

Зустрічі Інтергрупи є голосом групової свідомості всіх Груп АА, що входять до її складу. Слід пам’ятати, що це – робочі зустрічі. Вони повинні проводитися чітко і в міру можливостей регулярно, з особливим акцентом на рекомендаціях, що містяться у Традиціях і Концепціях АА. Деякі Інтергрупи зустрічаються раз на місяць, інші – раз на два місяці, ще інші – рідше або частіше – на розсуд Інтергрупи. Місце проведення Інтергрупи обирають голосуванням. Це може бути приміщення однієї з груп або почергово кожної з них.

На зустрічах Інтергрупи з правом голосу беруть участь:
• представники Груп АА, що входять до складу Інтергрупи;
• члени Ради Інтергрупи;
• голови комітетів Інтергрупи, якщо такі створені.

Зазвичай право голосу мають також присутні на зустрічі Інтергрупи делегати Конференції Національної Служби, як довірені служителі Товариства. Бажана присутність на зустрічі Інтергрупи довіреної особи Регіону у Раді Обслуговування АА України або його заступника.

У зустрічах Інтергрупи також можуть брати участь небайдужі члени Товариства та запрошені гості, які не є членами АА. Інтергрупи заохочують членів груп АА бути присутніми на своїх зібраннях, що може призвести до збільшення активності у служінні.

Досвід АА рекомендує, щоб за кворум вважати кількість осіб, які мають право голосу і присутні на даному зібранні.
Традиційно рішення вважається прийнятим, якщо при голосування воно отримало схвалення як мінімум 2/3 голосів присутніх з правом голосу. Як кворум, так і кількість осіб, що складає 2/3 голосів, ведучий зібрання оголошує перед голосуванням.
План зустрічі/порядок денний, що складається членами Ради Інтергрупи, повинен розсилатися до усіх груп завчасно, аби вони мали достатньо часу на обговорення порушених у ньому тем і представлення своєї думки.

На зустрічах Інтергрупи розглядаються і затверджуються будь-які питання, що стосуються донесення послання АА у місцевому вимірі, приділяючи особливу увагу публічній Інформації. Особи, які здійснюють служіння, інформують про перебіг зустрічі, спираючись на підготовлений попередньо протокол, який розсилається на електронні адреси. Обговорюються фінанси Інтергрупи. Проводяться заходи з обміну досвідом, семінари та мультимедійні презентації. Це зміцнює структуру АА і спонукає до розвитку служіння.

У завчасно погоджений термін (раз на рік) відбуваються звітно-виборчі збори. Вибори до служінь проводяться згідно з «Процедурою Третього Завіту». Річний звіт про роботу Інтергрупи затверджується Інтергрупою і завчасно (не менш ніж за 1 тиждень) до проведення звітно-виборчих зборів Інтергрупи розповсюджується по групам АА, що до неї належать.

Учасники зустрічі Інтергрупи голосують, керуючись добробутом всього Товариства, згідно зі своєю совістю, досвідом і обізнаністю із засадами АА. Перед голосуванням відбувається дискусія, метою якої є досягнення суттєвої єдності в обговорюваних питаннях. Учасники зібрання з уважністю слухають те, що говорить меншість. Досвід АА доводить, що у випадку значної розбіжності думок або присутності сильних емоцій, які викликає обговорюване питання, безперечно краще відкласти прийняття остаточного рішення на пізніше. Про перебіг зібрання Інтергрупи складається протокол, який найчастіше розсилається на електронні адреси груп.

Кожна Інтергрупа, у межах своєї автономії, вирішує, які служіння їй потрібні для належного функціонування, про засади діяльності цих служінь, тривалість терміну служіння, критерії, яким повинні відповідати особи, які пропонуються на служіння, а також спосіб їх вибору. Досвід АА рекомендує, щоб особи, які обіймають служіння, мали вже не менше дворічного терміну одужання по Програмі Дванадцяти Кроків АА, а також раніше виконували служіння в групі (кінцеве рішення про вимоги до придатності тієї чи іншої особи для служіння надається груповій свідомості).

Служіння в Інтергрупі зазвичай триває два роки та тільки один термін. Рекомендується, щоб особа, яка закінчує служіння в Інтергрупі, вже не брала мандатного служіння (з правом голосу) у групі АА, залишаючи цей привілей іншим членам групи.
В усіх служіннях зобов’язує «засада ротації», яка є духовною підвалиною АА (Традиція дев’ята). Циклічні зміни запобігають рутині і спробам керування, одночасно дозволяючи використати потенціал чергових осіб, сприяючи появі нових способів донесення послання АА.

Зобов’язуюча ротація в АА спонукає до розуміння, що навіть найкращі служителі не вічні, а пошук осіб здібних і бажаючих
для нашого служіння повинен бути постійним. Не будемо зволікати з пошуком хороших кандидатів до моменту виборів. За термінами служіння і ротацією у ньому спостерігає Рада Інтергрупи.

До служіння в Інтергрупі обираються зазвичай серед колишніх і теперішніх представників груп, а у разі потреби також серед інших осіб. Рекомендується, щоб кандидат до служіння попередньо отримав рекомендацію від своєї рідної/домашньої групи. Якщо до Ради Інтергрупи буде обрано наразі здійснюючого служіння Представника групи, то на його місце група обирає нового Представника.

На звітно-виборчих зборах Інтергрупа обирає:
• Раду Інтергрупи, яку зазвичай формують такі служін- ня: Голова та його Заступник, Секретар, Скарбник, Поширювач літератури, Куратор* АА в місцях позбав- лення волі і слідчих ізоляторах, Куратор* у справах Інтернету, Куратор* по справам публічної інформації і співпраці з Іншими, Куратор* по співпраці з установа- ми охорони здоров’я, Куратор* Служіння 12 кроку та інші, які Інтергрупа буде вважати за потрібні;
• Голів комітетів Інтергрупи, якщо такі створені.
*вжито слово «Куратор» для відмінності від слова «Координа- тор», яке вживається на рівні Регіону та Національної Служби.

Голова
• Є відповідальним за скликання та проведення зустрічей Інтергрупи, а також підготовки порядку денного.
• Координує роботу Інтергрупи.
• Займається поточними справами, а про всі вжиті заходи і прийняті рішення інформує Раду Інтергрупи, а також Представників груп.
• Через Представників груп, а також через особисті контакти дістає інформацію про групи, що входять до складу Інтергрупи. В утримуванні цього зв’язку важливим є також підтримка усієї Ради Інтергрупи.
• Ініціює організацію семінарів і/або засідань, де діляться досвідом на тему служіння, Традицій і Концепцій.
• Може 1 раз на квартал готувати звіт про роботу Інтергрупи, який після затвердження на Інтергрупі в письмовому вигляді розповсюджується по всім групам, що до неї належать.

Гарно проведена зустріч у значній мірі залежить від підготовки Голови. Для цього можуть бути корисними нижчеподані рекомендації:
— Представляй справи ясно. Перед тим, як пропозиція буде поставлена на голосування, переконайся, що усі присутні добре поінформовані.
— Зустріч Інтергрупи встановлює засади, але переконайся, що усі члени знають прийняті процедури. Якщо члени хочуть внести зміни до цих засад, зробити це треба перед голосуванням.
— Застосовуй раніше встановлені процедури при вибо- рах людей, заважуй спробам відходження від них.
— У простих питаннях, якщо перебіг зустрічі показує загальне прийняття, інколи голосування не потрібне. У такому випадку запитай, чи є інші думки. Якщо – ні, вважай це як згоду на запропоноване рішення.
— Перебіг зустрічі не завжди мусить бути занадто формальним, але завжди увага всієї ради повинна бути зосереджена на одній темі одночасно.

Заступник Голови
Заступник є підтримкою для Голови Інтергрупи. Якщо Голова залишає служіння або тимчасово не може його здійснювати, то Заступник приймає його обов’язки. Заступник заохочується до участі, допомоги і взаємодії з Головою під час зустрічей Інтергрупи.

Секретар
• Складає протоколи з кожної зустрічі та розсилає їх самостійно або за посередництвом Координатора по справам Інтернету, групам АА, що входять до складу Інтергрупи.
• Інформує Раду Інтергрупи про всю кореспонденцію, що надходить.
• Складає і актуалізує список контактів служінь Інтергрупи (номери телефонів, адреси електронних поштових скриньок), у тому числі тих представників, які малоактивні.
• Веде архів записів, доповідей і протоколів Інтергрупи.

Скарбник
• Приймає добровільні внески від Груп АА.
• Відповідає за фінанси Інтергрупи та пильнує, щоб вони були розподілені згідно з рішенням групової свідомості Інтергрупи. Найчастіше Інтергрупи керуються засадою «капелюх, що переповнюється» – Скарбник регулює поточні зобов’язання Інтергрупи, а також залишає розсудливий резерв (зазвичай розмір тримісячних видатків), а залишок, що лишився (найчастіше через посередництво Регіону), передає на потреби донесення послання Регіоном і Національною Службою.
• Своєчасно інформує членів Інтергрупи про стан фінансів, а також складає фінансові звіти (кожен місяць або 1 раз на квартал), який після затвердження на Інтергрупі в письмовому вигляді розповсюджується по всім Групам АА, що до неї належать.
• Дбає про дотримання Сьомої Традиції, нагадує про фінансову відповідальність перед АА, як цілого та його актуальних потребах.
• Регулює зовнішні зобов’язання Інтергрупи (наприклад, оренда приміщення, друк листівок, оголошень в місцевих ЗМІ та інше)
• Із метою спрощеного ведення запису добровільних пожертв може користуватися «Зошитом скарбника».

Розповсюджувач літератури (бібліотекар)
• Здійснює розповсюдження літератури АА на зустрічах Інтергрупи, а також на зустрічах, організованих нею.
• Дбає про забезпечення літературою АА та проводить її облік.
• Інформує про нові позиції літератури АА.
• Співпрацює з розповсюджувачами літератури на групах, Інтергрупах, Регіоні і Національній Службі.
• Допомагає в організації створення служіння розповсюджувача літератури на групах на території діяльності Інтергрупи.
• Складає звіти зі свого служіння.
• Дбає про те, аби поширювалася тільки та література, що виключно затверджена Конференцією Національної Служби, так зв. «чистоту столика літератури».

Куратор* по справам АА в місцях позбавлення волі і слідчих Ізоляторах.
Зазвичай початковий рівень нашої структури, на якому несемо послання АА засудженим, що перебувають у виправних колоніях (в’язницях) – є Інтергрупа АА. Інтергрупа призначає куратора (Представника) по справам АА в місцях позбавлення волі і слідчих ізоляторах. Рекомендовано, щоб він мав не менше 2 років одужання по Програмі АА, а йото термін служіння тривав два роки.

У залежності від кількості виправних колоній (в’язниць), в яких доноситься послання, Інтергрупа може призначати кількох кураторів (Представників). В такому випадку – в разі необхідності – один з них координує спільну діяльність. Доброю практикою і підтримкою для координатора (Представника) також є організування Комітету по справам МПВ і СІ.
*вжито слово «Куратор» для відмінності від слова «Координа- тор», яке вживається на рівні Регіону та Національної Служби.

Інтергрупи можуть створювати Комітети:
Постійні – призначений для роботи на невизначений час та займається визначеними сферами донесення послання АА, наприклад: Літературний комітет, Комітет публічної Інформації, Фінансовий або Організаційний.
Тимчасові – орієнтовані на виконання певного завдання – призначені для певної роботи, для визначеної мети на певний період, наприклад: Комітет по організації святкового Форуму, семінарів або інших заходів.

У роботі Комітетів беруть участь представники груп, а також інші члени Товариства АА, котрі бажають служити.
Бюджет Інтергрупи формується за рахунок добровільних пожертв, що переказуються групами АА, які до неї належать. Інтергрупи підтримують необхідні операційні фонди і розсудливий резерв. Росзудливим фінансовим резервом на цьому рівні вважаються суми, що відповідають їх тримісячним витратам.

Інтергрупам потрібні визначені фонди, що забезпечують їм поточну діяльність. Важливими пунктами з боку витрат є кошти різних видів активності, що пов’язані з донесенням послання (наприклад: до виправних закладів, лікарень тощо), з організацією інформаційних зустрічей про АА.

Скарбник відповідає за складання належних фінансових звітів та надання їх представникам груп. У звітах, крім складання витрат, кожного разу повинні бути чітко зазначені пожертви з Груп, тим самим забезпечуючи прозорість фінансів Інтергрупи.

Усі фінансові витрати проводяться тільки після рішення Інтергрупи.