Х Конференція Служб Регіону АА «Київ»

ПРОГРАМА

зібрання Х Конференції Служб Регіону АА «Київ»

9 травня 2021 року

Ведучий Конференції – Юрій Т., м. Львів.

      Помічник – Валентин Р., м. Київ.

Період часу Заходи Примітки
  09:00 – 09:30 Реєстрація учасників і гостей Конференції.  
1 09:30 – 09:40 Відкриття Конференції. Хвилина мовчання. Молитва про душевний спокій. Вітальне слово голови Ради обслуговування регіону АА «Київ» (РОРК).  
2 09:40 – 10:00 Повідомлення секретаріату про реєстрацію учасників. Вибори лічильної комісії. Затвердження порядку визначення кворуму та підрахунку голосів.  
3 10:00 – 10:20 Звіт голови РОРК про виконану роботу за минулий період та поточний стан справ у Регіоні.  
4 10:20 – 10:40 Звіти секретаря та скарбника РОРК.  
  10:40 – 11:10 Чай, кава  
5 11:10 – 12:30 Звіти комітетів та служб Конференції (Організаційного, Інформаційного, Фінансового, Літературного; Служби по донесенню послання в місцях позбавлення волі, Служби сайту, Служби розповсюдження літератури, Служби по співпраці з регіоном АА «Катовіце», Служби редколегії інформаційного вісника «Соняшник»)  та їх плани роботи на період до ХІ Конференції Служб регіону АА «Київ».  
  12:30 – 12:50 Чай, кава  
6 12:50 – 13:20 Звіт представника Київського регіону в УРО АА. Звіти делегатів до комітетів і служб Конференції з Обслуговування АА в Україні.  
  13:20 – 14:00 Обідня перерва  
7 14:00 – 14:30 Зібрання Ради Регіону. Вибори/підтвердження повноважень голови, заст. голови, секретаря, скарбника регіону АА Київ.  
8 14:30 – 15:00 Зібрання комітетів та служб Конференції. Вибори/підтвердження повноважень у кожному комітеті/службі голови/координатора, секретаря комітету/служби та заступника голови комітету.  
9 15:00 – 16:00 Вибори/підтвердження повноважень делегатів до комітетів та служб Конференції з Обслуговування АА в Україні: Організаційного, Інформаційного, Фінансового, Літературного; Служби по донесенню послання в місцях позбавлення волі, Служби національного сайту, Служби редколегії журналу «Джерело». кожна кандидатура розглядається окремо
10 16:00 – 16:20 Вибори/підтвердження довіреної особи Київського регіону в УРО АА і його заступника.  
  16:20 – 16:40 Чай, кава  
11 16:40 – 17:10 Розгляд та затвердження Програми дій Служб Регіону АА «Київ» на період 2021-2022 років.  
12 17:10 – 17:40 Обговорення пропозицій груп та членів АА щодо роботи структур обслуговування АА Регіону та України.  
13 17:40 – 17:50 Затвердження дати проведення ХІ Конференції Служб Регіону АА «Київ» (пропонується неділя, 10 квітня 2022 р.).  
14 18:00 – 18:00 Різне.  
15 18:00 – 18:15 Закриття Конференції. Молитва про душевний спокій