Посібник із обслуговування АА в Україні

Видання 2021 року
Відображає рішення Конференції
по Обслуговуванню АА в Україні

Розділ перший.
Загальні положення.

Дванадцять Традицій Анонімних Алкоголіків (Коротка форма). 16
Дванадцять Традицій Анонімних Алкоголіків (Розгорнута форма). 17
Дванадцять Концепцій для всесвітньої служби (Розгорнута форма). 20
Схема структури обслуговування АА в Україні. 23
Навіщо нам потрібна Конференція?. 24
Процедура третього завіту 25
Стимулювання інтересу до роботи по
загальному обслуговуванню АА. 28
Спонсорство в служінні. 29

Розділ другий. Група АА і її представник

по загальному обслуговуванню 31
Призначення групи АА. 31
Важливість домашньої групи. 32
Служби в групі. 33
Представник групи по загальному
обслуговуванню (ПЗО) 35
Фінанси групи. 37
Інформація про групу 38
Розділ третій. Інтергрупа. 40
Розділ четвертий. Регіони АА в Україні. 50
Конференція по Обслуговуванню (КО) АА регіону 51
Рада Обслуговування (РО) АА регіону. 56
Розділ п’ятий. Конференція по Обслуговуванню АА в Україні. 59
Склад. 60
Зібрання Української Конференції по
Обслуговуванню і її основні процедури. 62
Розділ шостий. Комітети УКО 74
Склад. 74
Голова комітету, заступник голови комітету,
секретар комітету 79
Діяльність комітетів УКО АА. 80
Розділ сьомий. Служби УКО. 88
Редколегія журналу «Джерело». 90
Служба несення послання в місцях
позбавлення волі. 94
Розділ восьмий. Українська Рада
Обслуговування АА 103
Склад. 103
Довірена особа-алкоголік і заступник
довіреної особи-алкоголіка. 104
Довірена особа-неалкоголік. 106
Національний делегат 108
Голова УРО АА, заступник голови УРО АА,
секретар УРО АА. 110
Збори УРО АА. 112
Діяльність Української Ради Обслуговування. 116
Розділ дев’ятий. Український центр Обслуговування АА. 121
Розділ десятий. Додатки 129
Положення про Конференцію по
Обслуговуванню АА в Україні. 129
Положення про Роботу Національної
Служби АА в Україні. 141
Положення про організаційний комітет
конференції з обслуговування АА в Україні. 160
Положення про інформаційний комітет конференції з обслуговування АА в Україні. 165
Положення про літературний комітет
конференції з обслуговування АА в Україні. 170
Положення про фінансовий комітет
конференції з обслуговування АА в Україні. 174
Положення про редколегію журналу «Джерело» конференції по обслуговуванню АА в Україні. 180