Діяльність комітетів УКО АА. Голова, заступник, секретар

Кожен комітет УКО обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря комітету.

Голова комітету. Кожен комітет УКО, ґрунтуючись на принципі ротації в службі, обирає зі свого складу голову, яким повинен бути делегат, який має попереду принаймні рік терміну служби і представляє його Українській Раді Обслуговування для затвердження. Ефективна діяльність комітету залежить від активності, діловитості, організаційних здібностей його голови; він несе відповідальність за роботу свого комітету.

В обов’язки голови входить організація і проведення зборів комітету; він збирає комітет, пропонує порядок денний, враховуючи при цьому побажання інших членів комітету, слідкує за регламентом зборів, підраховує голоси при голосуванні, допомагає секретарю складати протокол зборів, запрошує гостей, пропонує дату наступних зборів. Він відповідає за роботу електронної пошти комітету, розсилає протоколи зборів електронною поштою на адреси УРО, інших комітетів і служб УКО, а також в Український Центр Обслуговування АА. Голова складає звіти (в звіти можуть бути додані пропозиції та рекомендації комітету) та звітує про діяльність свого комітету на Конференції по Обслуговуванню і квартальних зборах УРО АА (за запрошенням Ради).

Заступник голови комітету виконує обов’язки голови, коли той по тій чи іншій причині не може виконувати свої обов’язки, як на короткий термін, так і на довгий – коли голова комітету зовсім припиняє свою діяльність.

Секретар комітету складає протоколи зборів та розсилає їх електронною поштою усім членам свого комітету. Зберігає всю інформацію про діяльність і рішення комітету. Секретарями комітетів можуть бути співробітники УЦО або довірені особи.

Діяльність комітетів УКО АА.
Комітети УКО мають дорадчий голос в Українській Конференції по Обслуговуванню і Українській Раді Обслуговування. Передбачається, щоб питання і проблеми, що виникають в Товаристві АА, були спочатку розглянуті і обговорені у відповідних комітетах УКО і Раді Обслуговування, і тільки потім були представлені на обговорення Української Конференції по Обслуговуванню. Комітети УКО представляють свої думки щодо проєктів рекомендацій, а також з питань і проблем, порушених на Українській Конференції по Обслуговуванню або Українській Раді Обслуговування, можуть також за власною ініціативою задавати питання, пропонувати пропозиції і рекомендації Раді Обслуговування та Українській Конференції по Обслуговуванню по будь-якій справі, що стосується Товариства АА. Пропонується, щоб питання, котрі стосуються Товариства АА, винесені на засідання Конференції по Обслуговуванню АА в Україні, були спочатку обговорені в комітетах УКО, а також на Раді Обслуговування – цей принцип повинен дати можливість вироблення спільної позиції щодо представлених питань. Комітети, в рамках предмета їх діяльності, співпрацюють з Радою Обслуговування в підготовці зборів і зустрічей всеукраїнського характеру (в тому числі, в затвердженні місця і теми зустрічі) та спираються на адміністративну допомогу Українського Центру Обслуговування. Проєкти і плани діяльності, які складають люди і робочі групи, котрі діють на рівні Національної Служби АА, повинні бути розглянуті відповідним комітетом УКО. Після схвалення членів комітету ці плани відповідний комітет УКО направляє в термін не пізніше, ніж за 3 тижні до зібрання Конференції з Обслуговування АА в Україні, в Українську Раду Обслуговування та в УЦО АА. У разі необхідності комітет УКО на першому своєму зібранні після зібрання Української Конференції по Обслуговуванню може корегувати щойно зроблені проекти планів. Комітети УКО для вирішення певних питань можуть утворювати робочі групи.

Комітети УКО працюють під час зборів Конференції по Обслуговуванню АА в Україні (як мінімум по два зібрання), а також між зібраннями УКО, здійснюючи контакти шляхом безпосередніх зустрічей, поштового зв’язку, електронної пошти, телефонного зв’язку, Інтернету. Кожен комітет УКО самостійно встановлює режим своєї роботи (місце, систему комунікації, періодичність, порядок денний тощо), як правило комітети заздалегідь планують дату і час щомісячних зборів в Інтернеті. Комітети складають протоколи своїх зборів та звіти про свою діяльність і відправляють їх в УРО і УЦО АА.

Організаційний комітет (ОК) займається всією сукупністю організаційних справ Товариства АА в Україні.
ОК готує проєкт Програми зібрання Конференції з Обслуговуванню АА в Україні, працюючи спільно з Радою Обслуговування. Організаційний комітет рекомендує до порядку денного зборів кожного комітету УКО, що проходить під час зібрання Конференції, питання, які мають істотний вплив на справи Товариства АА, серед зібраних раніше від груп і регіонів АА, з урахуванням думки з цих питань голів інших комітетів УКО, голови Української Ради Обслуговування та голови Правління УЦО АА. Рекомендовані питання повинні бути заздалегідь (за 3 місяці до зібрання УКО) розіслані для обговорення в регіони АА в Україні.

Комітет, спільно з Радою Обслуговування, виробляє проєкти змін до Положення про Конференцію та Положення про Роботу Національної Служби, пропонує УКО персональний склад комітету з організації Конференції.

Організаційний комітет співпрацює з Радою Обслуговування, УЦО АА і відповідними комітетами УКО (в рамках предмета їх діяльності) в підготовці Всеукраїнського Ювілейного Форуму АА (в тому числі в затвердженні девізу, логотипу та програми
Форуму) та інших зборів (квартальних зборів УРО АА) і зустрічей всеукраїнського характеру, згідно Програми дій Національної Служби АА (в тому числі в затвердженні місця і теми зустрічі, складу учасників).

Комітет розглядає і виробляє пропозиції (рекомендації), що стосуються організаційних справ АА в Україні (в тому числі готує проєкт Програми дій Національної Служби АА) , і виносить їх в УРО АА та для розгляду на Конференції.
Головними напрямками діяльності Організаційного комітету є:
— організаційна підтримка всієї структури Обслуговування АА
В Україні на національному рівні;
— підготовка, організація і проведення (спільно з УРО АА) збо- рів Української Ради Обслуговування;
— підготовка, організація і проведення (спільно з обраною ініціативною групою, УРО і УЦО АА) зібрань Конференції по Обслуговуванню АА в Україні;
— підготовка, організація і проведення (спільно з обраної ініціативною групою, УРО і УЦО АА) заходів АА в Україні національного рівня;
— підготовка необхідних документів, що регламентують діяльність Національної Служби АА в Україні.
Більш детально діяльність ОК описана у «Положенні про Організаційний комітет Конференції з Обслуговування АА в Україні».

Фінансовий комітет (ФК) займається всією сукупністю фінансових справ в Товаристві, що випливають з 7-ї Традиції АА, аналізує і дає висновки щодо фінансової діяльності Українського Центру Обслуговування АА.
Головними напрямками діяльності Фінансового комітету є:
— розробка бюджету УЦО АА (спільно з Правлінням УЦО АА) і подання бюджету для затвердження в Українську Раду Обслуговування та на Конференцію по Обслуговуванню АА в Україні;
— складання рекомендацій УРО, УЦО АА, Ревізійній комісії УЦО АА стосовно здійснення фінансової діяльності та окремих заходів, які випливають із 7-ї традиції АА та спрямовані на задоволення, потреб Товариства АА;
— здійснення моніторингу фінансової діяльності УЦО АА та дотримання посадовими особами УЦО АА чинного законодавства України;
— співпраця з Ревізійною комісією УЦО АА у випадку порушень фінансової діяльності УЦО;
— проведення інформаційних заходів із урахуванням рекомендацій щодо виконання 7-ї традиції АА;
— аналіз фінансових оборотів УЦО АА, пропозиція найбільш прийнятних для УЦО фінансових можливостей діяльності для забезпечення подальшого функціонування структури АА;
— збір досвіду та поширення рекомендацій щодо розвитку фінансових комітетів регіональних структур обслуговування АА в Україні;
— розгляд та підтримка усіх пропозицій щодо фінансування проєктів по донесенню ідей АА;
— інформування груп АА в Україні про рішення Фінансового комітету УКО, заходів щодо фінансової діяльності АА в Україні;
— підготовка в електронному вигляді щоквартального інформаційного бюлетеня про фінансову діяльність АА в Україні і його розсилка на електронні адреси регіональних структур АА в Україні.
Більш детально діяльність ФК описана у «Положенні про Фінансовий комітет Конференції з Обслуговування АА в Україні».

Літературний комітет (ЛК) займається справами літератури АА. Голова ЛК входить до складу редколегії журналу «Джерело».
Головними напрямками діяльності Літературного комітету є:
— організація і проведення процесу підготовки до видання літератури АА, яку потребує Товариство АА в Україні;
— контроль за відповідністю оригінальному тексту перекладів літератури АА, що видається в Україні українською та російською мовами;
— нагляд за дотриманням авторських прав на літературу Всесвітнього Товариства АА, яка видається в Україні українською та російською мовами;
— комітет розглядає і виробляє пропозиції (рекомендації), що стосуються літературних справ АА в Україні, і виносить їх для
розгляду в УРО АА та на Конференції.
— переклад, редагування, коректура літератури АА, яка не видавалася в Україні раніше;
— збір інформації від членів Товариства, груп і служб АА в Україні з метою підготовки пропозицій, що стосуються видання літератури АА, а також врахування зауважень до вже виданих текстів;
— формування ініціатив і пропозицій щодо пріоритетних планів підготовки і видання літератури АА, з подальшим винесенням цих планів на розгляд УРО АА та Конференції;
— літературна підтримка інтернет-сайту АА в Україні;
— співпраця з редколегією журналу АА України «Джерело» щодо підготовки і видання журналу.
Більш детально діяльність ЛК описана у «Положенні про Літературний комітет Конференції з Обслуговування АА в Україні».

Інформаційний комітет (ІК) займається всією сукупністю справ, пов’язаних з інформуванням громадськості, ЗМІ, співпрацею з організаціями поза АА, для єдиної і головної мети Товариства АА, яка витікає з 5-ї Традиції АА. Голова ІК входить до складу редколегії журналу «Джерело».
Головними напрямками діяльності Інформаційного комітету є:
— підготовка і проведення інформаційних заходів, які потребує
Товариство АА в Україні;
— постійна інформаційна підтримка діяльності Конференції з Обслуговуванню АА в Україні, УРО АА і Товариства АА в Україні в цілому.
— налагодження та підтримання контактів, забезпечення про- ведення інформаційних зборів зі співробітниками лікувальних установ (що спеціалізуються на алкоголізмі), співробітниками органів внутрішніх справ, пенітенціарної служби та слідчих ізоляторів, релігійних організацій, сфери освіти (вищих і середніх навчальних закладів), соціальних служб, реабілітаційних центрів, притулків, ЗМІ, органів державного управління.
— співпраця з іншими спільнотами в Україні, які працюють за Програмою 12 Кроків;
— організація та обслуговування телефону інформаційної лінії АА в Україні;
— інформаційна підтримка сайту АА в Україні, постійне оновлення оголошень про події та заходи АА в Україні та інших країнах, постійне оновлення інформації про адреси груп АА в Україні, періодичності проведення зібрань, контактні телефони;
— підготовка в електронному вигляді щоквартального інформаційного бюлетеня про діяльність АА в Україні і розсилка на електронні адреси регіонів і груп АА;
— створення і підтримка календаря всеукраїнських та регіональних заходів АА;
— збір інформації про досвід регіональних структур АА в Україні по інформуванню громадськості;
— відстеження випадків порушення членами АА анонімності в спілкуванні з засобами масової інформації та організаціями поза АА, та своєчасне інформування про принципи анонімності та- ких «порушників»;
— інформаційна підтримка семінарів з вивчення досвіду інформування громадськості про діяльність АА і по обміну досвідом між українськими та зарубіжними структурами обслуговування АА;
— інформаційна підтримка з проведення заходів АА в регіонах;
— організація та ведення архіву матеріалів АА в Україні (в електронному вигляді) з метою збереження і використання накопиченого досвіду.
— співпраця з редколегією журналу АА України «Джерело» щодо підготовки і видання журналу.
Більш детально діяльність ІК описана у «Положенні про Інформаційний комітет Конференції з Обслуговування АА в Україні».

До складу Інформаційного комітету входить підкомітет сайту АА в Україні.

Підкомітет сайту займається інформаційним наповненням сайту АА в Україні (aa.org.ua).
До нього обов’язково входить хоча б один із членів Інформаційного комітету та анонімні алкоголіки, які працюють на волонтерських засадах. Одна людина слідкує за технічним станом сайту, при необхідності усуває усі неполадки, двоє чи більше осіб – інформаційно наповнюють сайт.

На сайті розміщено адреси і телефони усіх груп, які діють на теренах України. Якщо графік їхньої роботи змінюється – ці зміни оперативно вносяться на сайт.

Сайт є своєрідним містком зі світом, алкоголіками, які ще страждають і прагнуть одужання, або їхніми родичами, друзями, знайомими.

На сайті публікуються анонси заходів, організованих Анонімними Алкоголіками – форуми, семінари, зліти, конференції тощо. Викладаються основні новини, що стосуються життя АА в Україні, історії одужання, публікації у ЗМІ про Анонімних Алкоголіків, основні документи АА України (Положення про Національну Службу, Конференцію, Положення про окремі комітети і служби), якими користуються під час служіння.

Серед сайтів Анонімних Алкоголіків український чи не єдиний у світі, де кожне інформаційне повідомлення супроводжується світлиною, яка не порушує анонімності. Як правило, це — краєвиди міст або природи там, де проводяться ті чи інші заходи АА, набагато рідше – люди (зі спини чи із закритими, за допомогою комп’ютерних засобів до невпізнання обличчями).
Сайт із ілюстраціями було створено для його естетичного вигляду, привабливості та можливості повноцінно поширювати інформацію у соціальних мережах, звісно, теж із дотриманням анонімності. Задля цього у деяких регіонах у мережі Фейсбук навіть створювали окремі безособові акаунти (приміром, Анонімні Алкоголіки Полтави), де замість обличчя використовували логотип Анонімних Алкоголіків чи картинку, яка зазвичай зображає нашу спільноту. За допомогою цього акаунту, алкоголіки, зберігаючи свою анонімність, входили у групи різних міст та поширювали інформацію про АА. Іншими словами, здійснювали 12 крок сучасним способом, за допомогою Інтернет.

Рішення про зміну політики сайту, його переробку чи ліквідацію приймає суто Конференція АА України.
Підкомітет сайту тісно співпрацює також із редакцією журналу «Джерело». Єдине друковане видання АА України широко анонсується на сайті. Деякі із матеріалів публікуються, але в скороченому вигляді, адаптовані до інтернетного стилю повідомлення.