Як влаштована Спільнота в регіоні АА «Київ»


Одужуючі алкоголіки об’єднуються у групи Анонімних Алкоголіків з метою підтримання тверезості. Кількість членів однієї групи може бути будь-якою (звичайно 10-20 осіб). В регіоні АА «Київ» налічується 32 групи АА, в Україні більш ніж 130 груп, у світі – близько 180 тисяч груп АА, які функціонують в 180 країнах.

Групи об’єднуються в «Регіон АА» для вирішення спільних питань з обслуговування груп АА, для донесення вістки про одужання тим, хто ще страждає від алкоголізму.

Представники від груп АА збираються раз на рік на Конференцію з Обслуговування у регіоні АА «Київ» для прийняття колективних рішень по справам Спільноти у регіоні та подальшого її розвитку.

Регіональна Конференція обирає делегатів для служіння на Українську Конференцію Обслуговування АА (УКО АА) і таким чином приймає активну участь у житті Української та Світової Спільноти АА.

 

Органи самоорганізації Спільноти АА в Україні (в порядку зменшення повноважень):

 • Робоче зібрання групи – виразник групової свідомості первинного осередку Спільноти АА.
 • Рада регіону АА «Київ» – зібрання представників від груп АА для поточної роботи.
 • Регіональна Конференція АА – виразник групової свідомості окремого Регіону АА.
 • Українська Конференція Обслуговування (УКО) — виразник групової свідомості АА в Україні.
 • Громадська Організація «Український Центр Обслуговування АА в Україні» представляє інтереси АА в Україні на офіційному рівні, видає і розповсюджує літературу АА.
 

До складу Конференції регіону АА Київ входять наступні комітети і служби:

 • Організаційний Комітет – проводить організацію заходів у регіоні АА «Київ».
 • Інформаційний Комітет – відповідає за зв’язок з громадськістю, професіоналами та ЗМІ.
 • Фінансовий Комітет – веде фінансовий облік діяльності у регіоні АА «Київ».
 • Літературний Комітет – займається справами розповсюдження літератури АА та видавництвом регіонального інформаційно – літературного вісника — «Соняшник».
 • Служба «Сайту» — виконує своєчасне технічне обслуговування та розвиток Регіонального сайту.
 • Служба по зв’язкам з місцями позбавлення волі (МПВ) – здійснює служіння по несенню послання АА у виправних закладах і МПВ.
 

В своїй діяльності Спільнота у регіоні АА «Київ» спирається на рекомендації:

 
 

Дана модель самоорганізації не є системою управління.

Найбільшими правами і повноваженнями у цій структурі володіє група АА.

Робочі Комітети та Служби створені для обслуговування груп і членів АА, вони підкоряються тільки рішенню групової свідомості та діють у рамках Законів України та Традицій АА.