Група АА… там, де все починається

Єдина мета АА:

П’ята традиція: У кожної групи є лише одна головна мета – нести своє послання до алкоголіка, який все ще страждає.

«Існують ті, хто передрікає, що АА може стати новим провідником духовного пробудження у всьому світі. Коли так говорять наші друзі, вони це роблять великодушно і щиро. Але ми в АА мусимо задуматися, що така честь і таке пророцтво можуть бути міцним напоєм випробовування для більшості з нас, тобто, якщо ми дійсно дійшли до віри, що це є справжньою метою АА, і якщо ми розпочали поводитися відповідно.

Тому наше Товариство буде розсудливо залишатися вірним своїй єдиній меті: доносити своє послання до алкоголіка, який все ще страждає. Будемо протистояти гордовитому припущенню про те, якщо Бог дозволяє добре справлятися з чимось одним, ми призначені бути руслом рятівної благодаті для будь кого».

Білл В., співзасновник АА, 1955 рік

 

Група АА… Де починається структура обслуговування АА.
Як функціонує група АА

Як започаткувати нову групу АА

Є різні причини для започаткування нової групи, але способи, як це зробити, в основному, однакові.

Для заснування групи АА важливими є висловлення такої потреби, принаймні, двома або трьома алкоголіками; взаємодія інших членів АА; місце для зборів; чайник; література АА; переліки зборів та інше забезпечення.

Якщо група започаткована, добре повідомити про її існування сусідні групи; вашу місцеву інтергрупу (центральний офіс), якщо така є; ваші регіональні комітети і Офіс загального обслуговування. Ці структури можуть надати підтримку багато у чому.

Зв’яжіться з Офісом загального обслуговування для отримання формуляру нової групи АА, який слід заповнити і повернути, щоб зареєструвати нову групу. При реєстрації у Офісі загального обслуговування кожна нова група безкоштовно отримує посібник і невеликий комплект літератури (це одне з багатьох служінь, яке є можливим завдяки регулярній підтримці інших груп АА та індивідуальних членів). Формуляр нової групи можна завантажити з нашої веб-сторінки (www.aa.org), або зробити запит поштою за адресою: G.S.O.t Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163. (В Україні формуляр можна отримати в Українському Центрі Обслуговування АА)

Як назвати групу АА

Неважливо, наскільки шляхетними є організація або установа, досвід навчив групи АА ретельно уникати будь якої належності або схвалення структур поза АА.

Шоста Традиція: Групі АА ніколи не слід підтримувати, фінансувати або надавати ім’я АА для використання жодній спорідненій організації або сторонній установі, щоб проблеми, пов’язані з грошима, власністю і престижем не відволікали нас від нашої головної мети.

Необхідно уникати навіть натяку на зв’язок з будь-якими організаціями, клубами, політичними або релігійними установами.

Тому групі АА, яка збирається у виправному чи лікувальному закладі, або у церкві варто потурбуватися, щоб не використовувати назву закладу, і взяти собі за назву щось зовсім відмінне. Це ясно вказує на те, що група АА не належить до лікарні, церкви, тюрми, лікувального закладу, або чого-небудь ще, а просто орендує місце для зборів.

Наша групова свідомість АА, як про це говорилося на Конференції загального обслуговування, рекомендує, щоб «родинні» зустрічі, збори з «подвійних проблем» і «алкоголю і наркотиків» не вказувалися у довіднику АА. Через використання слова «родина» також може виникнути плутанина з родинними групами Ал-Анон, товариства, яке існує цілком окремо від АА.

Головною метою будь-якої групи є донесення послання АА до алкоголіків. Для всіх членів АА спільною є одна річ – досвід з алкоголем. Помилковим є натякання або створення враження, що АА вирішує інші проблеми, або знає як впоратися з наркоманією.

Конференція загального обслуговування також рекомендує не називати жодну групу АА на честь будь-якої справжньої особи, померлої чи живої, члена АА чи не члена АА. Це єдиний спосіб, у який ми можемо «ставити принципи перед особистостями».

Чи є різниця між зборами і групою?

Більшість членів АА зустрічаються в групах, як це визначає розгорнута форма Третьої Традиції (дивіться стор. 49). Однак деякі члени АА проводять збори АА, які відрізняються від загальноприйнятого розуміння групи. Такі члени просто збираються у визначений час та у визначеному місці на збори, можливо, задля зручності або у інших особливих ситуаціях. Головна різниця між зборами і групами полягає у тому, що групи АА, зазвичай, продовжують існувати поза призначеним часом для зборів і готові доносити допомогу за Дванадцятим Кроком, коли це потрібно.

Групи АА заохочуються до того, щоб реєструватися у Офісі загального обслуговування (G.S.O.), а також у місцевих осередках – регіональному, інтергрупі або у центральному офісі. Збори АА можуть бути зазначені у переліку місцевих зборів.

Що роблять члени групи АА?

«Я відповідаю . . . Коли будь-хто, будь-де, звертається по допомогу, я хочу щоб рука АА завжди була там. І за це я відповідаю». Іншими словами, коли новачки заходять до кімнати, де відбуваються наші збори, ми хочемо, щоб АА було для них тим, чим воно було для нас – дещо з цього ми можемо безперервно робити тільки, якщо ми функціонуємо як група.

Але, щоб група продовжувала існувати, повинні виконуватися всі види служіння. Шляхом спільних зусиль і за дорученням членів групи:
• Забезпечується і утримується місце проведення зборів.
• Впорядковуються програми зборів.
• Відповідним чином збираються, розподіляються і витрачаються пожертвування за Сьомою Традицією.
• На руках є література, яка схвалена Конференцією АА.
• Доступні видання АА (Grapevine, Джерело) і переліки зборів місцевих груп.
• Доступне частування;
• Алкоголікам регіону надається допомога у пошуку зборів АА.
• Приймаються звернення про допомогу.
• Всебічно обговорюються і вирішуються проблеми групи.
• Підтримується контакт з АА в цілому: на місцевому рівні – через інтергрупу (центральний офіс), районну і регіональну структуру обслуговування; на національному і міжнародному рівнях – через Офіс загального обслуговування у Нью-Йорку.

Які довірені служителі нам потрібні?

Служіння у групі потребує залучення її членів до цієї роботи. Більшість з нас погоджуються з тим, що АА ніколи не має бути «організованим». Однак без загрози нашому обов’язку зберегти наше духовне і демократичне Товариство, ми можемо «створювати ради або комітети, безпосередньо відповідальні перед тими, кого вони обслуговують» (Дев’ята Традиція). В групах АА таких довірених осіб інколи називають «служителями» і, зазвичай, вони обираються групою на обмежений термін служби. Як нам нагадує Друга Традиція: «Наші лідери – лише наділені довірою служителі; вони не керують».

Кожна група визначає мінімальну тривалість тверезості для членів АА, щоб відповідати будь-якій посаді (службі). Загальною вказівкою може бути стабільна тверезість від шести місяців до одного року, чи більше.

Ці службові посади можуть мати назви. Але за назвами в АА не стоять влада або відзнаки, вони описують служіння і відповідальність. І, як правило, окремі члени виявляли, що тільки займання службових посад не допомагало їм залишатися тверезими, навпаки, при виборі службовців, перш за все слід турбуватися про добробут групи. Перед виборами може бути корисним переглянути Першу і Другу Традицію.

Окремі групи мають багато способів для того, щоб забезпечити виконання необхідних служінь з мінімальною організацією. Схема на стор. 21 змальовує можливі служіння на рівні групи.

У деяких групах є посади, які відсутні на цій схемі, наприклад, зустрічаючий, архіваріус, представник зі спеціальних потреб і представник зі зборів у лікувальних закладах. Далі представлені служіння, що встановлені у великій кількості груп для того, щоб група служила «собі» і ширше – громаді.

Голова: Голови груп служать протягом означеного періоду (зазвичай від шести місяців до одного року). Досвід вказує, що вони мають бути тверезими, принаймні, один рік, ідеально – вони перед тим мали інше служіння у групі .

Голова координує діяльність інших служителів групи і з тих учасників, що є відповідальними за літературу, зустріч новачків, частування, приготування окремих зборів та інші життєво важливі функції.

Чим більше голови і інші служителі групи інформовані про АА у цілому, тим краще вони працюють. Твердо пам’ятаючи про Першу Традицію, вони надихають інших учасників ближче знайомитись з усіма Традиціями та допомагають у забезпеченні життєздатності групи.

Секретар: Подібно до голів, секретарям потрібно добре знати про всі служіння у групі. У групах, де немає голови, вони можуть виконувати завдання, що пов’язані з цим служінням. Оскільки у кожній групі існують свої власні процедури, як правило, очікується, що секретар:
• Повідомляє і/або інформує поштою про важливі заходи та діяльність АА.
• Веде протоколи робочих зборів.
• Веде та оновлює суто конфіденційний список з іменами, адресами і телефонами членів групи (за згодою кожного учасника групи); і знає про доступність кожного учасника групи для відвідування алкоголіків, які все ще страждають (дзвінки за Дванадцятим Кроком).
• Веде записи про дати тверезості членів товариства, якщо група так бажає.
• Оформлює дошку оголошень для розміщення повідомлень АА, бюлетенів та листівок.
• Стежить за тим, щоб Офіс загального обслуговування і інші служби були проінформовані у письмовій формі про будь-які зміни місця проведення зборів або адрес служителів групи.
• Приймає дзвінки про допомогу за Дванадцятим Кроком та визначає виконавців (якщо немає відповідального по роботі за Дванадцятим Кроком);
• Ділиться із членами своєї групи поштою від інших груп і від інтергрупи (центрального офісу), якщо це не зроблено представником інтергрупи.

Скарбник: Групи АА повністю утримують себе завдяки добровільним пожертвам членів групи. Зазвичай, передана корзина під час зборів покриває фінансові потреби групи з достатнім залишком, з якого належну частину група може передавати для підтримки місцевої інтергрупи (центрального офісу), регіонального офісу обслуговування, Українського Центру обслуговування груп АА і Офіс загального обслуговування (G.S.O.) в Нью Йорку.

Фінанси групи, зазвичай, призначені на такі витрати:
• Оренда
• Література АА
• Перелік місцевих зборів, зазвичай його можна придбати у найближчій інтергрупі (центральному офісі), регіональному офісі обслуговування або Українському Центрі обслуговування груп АА
• Кава і частування
• Підтримка всіх служінь АА, зазвичай, щомісяця або щоквартально.

Як правило, скарбники ведуть чітку документацію (зошит скарбника) і регулярно інформують групи про те, як і у якій кількості збираються і використовуються гроші. Вони періодично звітують групі і подають щоквартально письмовий фінансовий звіт. Можна уникнути проблем, утримуючи фінанси групи на окремому банківському рахунку групи, що вимагає двох підписів на кожному чеку. Багато інших рекомендацій запропоновані у буклеті «Скарбник групи АА».

Досвід АА ясно показує, що не є найкращою ідеєю накопичувати великі суми грошей з надлишком від того, що потрібно для сплати оренди і інших витрат. Мудрим є розсудливо відкладати кошти (кількість визначається груповою свідомістю) на випадок непередбачуваних подій. Проблеми також можуть виникати у випадку надвеликих пожертв (грошей, матеріальних цінностей або послуг), що приймаються від одного з членів.

У буклеті, що був схвалений Конференцією обслуговування «Самоутримання – де гроші і духовність сходяться», рекомендується, як групи можуть підтримати обслуговування АА.

Крім того, Офіс загального обслуговування, та інколи регіональні структури обслуговування і ваша місцева інтергрупа приймають пожертви від окремих членів АА. Члени АА, якщо вони бажають, можуть вільно робити пожертви у межах, встановлених структурами обслуговування АА. Максимальний щорічний індивідуальний внесок до Офісу загального обслуговування становить 3доларів. Є прийнятними одноразові пожертви за заповітом, не більше 5доларів, але тільки від членів АА. Уточніть з іншими структурами обслуговування АА максимальні щорічні пожертви, які вони приймають.

Деякі члени святкують свої річниці перебування в АА, надсилаючи до Офісу загального обслуговування для його всесвітніх служб «подарунок вдячності». За таким «ювілейним планом» хтось надсилає по одному долару за кожен рік тверезості, інші використовують схему 3,65 доларів – по центу за кожен день тверезості, за кожний рік. Декотрі дають ще більше, але внесок не перевищує 3доларів на рік. За додатковою інформацією зверніться до свого представника з загального обслуговування або зв’яжіться з Офісом загального обслуговування.

Представник загального обслуговування (ПЗО): Працюючи через регіональні комітети, ПЗО є ланкою, що зв’язує групу з Конференцією загального обслуговування АА України, за допомогою якої групи діляться своїм досвідом і висловлюють колективну свідомість АА. Інколи їх називають «охоронцями Традицій». ПЗО знайомляться з Третім Заповітом АА – нашою духовною відповідальністю добровільно служити. Зазвичай вони обираються на дворічний термін, щоб:
• Представляти групу на регіональних зібраннях та зборах.
• Постійно інформувати членів групи про діяльність загального обслуговування у своїй місцевості.
• Отримувати та розповсюджувати у своїх групах всю пошту від Офісу загального обслуговування, включаючи вісник «Box 4-5-9», який є головним інструментом комунікації Офісу загального обслуговування з Товариством.

ПЗО також можуть допомагати своїм групам у вирішенні різних проблем, особливо тих, що стосуються Традицій. Служачи у своїх групах, вони можуть долучити всі служби, які пропонує Офіс загального обслуговування (див. стор. 35).

Заступник ПЗО обирається одночасно, на тому самому заході, якщо ПЗО не може відвідувати всі збори у регіоні. Заступників заохочують розподіляти обов’язки з ПЗО на рівні групи і регіону (за більш детальною інформацією зверніться до «Посібника з Обслуговування АА» [The AA. Service Manual], розділ 2, «Група і її Представник загального обслуговування»).

Фінансова підтримка: Наявний на сьогодні досвід вказує на те, що багато груп надають фінансову підтримку своїм представникам, щоб відвідувати заходи з обслуговування.

Представник в інтергрупі (центральному офісі): У багатьох місцевостях, де сформована інтергрупа (центральний офіс), кожна група, зазвичай, обирає представника у інтергрупі, який разом з іншими представниками декілька раз на рік бере участь у робочих зборах, щоб поділитися досвідом своєї групи у донесенні послання АА. Представник у інтергрупі намагається постійно інформувати групу про те, що робить інтергрупа.

Представник AА «Grapevine». Цей представник знайомить учасників групи з міжнародним журналом Товариства і засобами зміцнення тверезості, які пропонує цей журнал. Журнал містить статті, що написані членами АА на підставі їх особистого досвіду, теми для обговорення, регулярні рубрики і календар особливих подій АА.

Представники AА «Grapevine» беруть участь у роботі своїх регіональних комітетів «Grapevine», кожен місяць повідомляють про надходження нових номерів, заохочують членів групи подавати статті і ілюстрації, пояснюють членам, як вони можуть оформити підписку.

Новий представник AА «Grapevine» повинен подати своє ім’я, адресу, назву групи і телефон обслуговування групи за адресою Grapevine, 475 Riverside Drive, Rm. 1040, New York, NY 10115, or e-mail gvrc@aagrapevine.org Attn: GVR/ RLV Coordinator. Тоді представники будуть щоквартально отримувати форму для заказу журналів, книг, аудіо та інших матеріалів «Grapevine». Представники AА «Grapevine» можуть також зареєструватися через інтернет на сайті www.aagrapevine.org .

Представник з літератури: Представник групи з літератури забезпечує наявність і доступність на зборах книг та буклетів, що схвалені Конференцією АА і придбані у Офісі загального обслуговування або у місцевій інтергрупі (центральному офісі).

Представник з літератури може отримати інформацію про свої обов’язки, звернувшись письмово ло координатора з літератури Офісу загального обслуговування. Представнику з літератури регулярно надсилаються повідомлення Офісу загального обслуговування. Цінним ресурсом також є «Керівництво АА для літературних комітетів».

Літературу та підписку на видання АА «Box 4-5-9» слід зробити в A.A. World Services, Inc. Багато груп АА для розповсюдження серед своїх членів оформлюють масову підписку на «Box 4-5-9» (більше 10 одиниць), що, таким чином, забезпечує регулярний зв’язок АА в США, Канаді і інших країнах світу.

Навіщо нам керівний комітет?

У деяких групах є комітети управління. Питання, що стосуються порядку діяльності групи, відбору чергових кандидатів для служіння та інші проблеми групи, часто спершу розглядаються на зборах комітету управління (або комітету з обслуговування), які потім виносяться для вирішення груповій свідомості членів групи. У багатьох випадках цей комітет складають служителі і колишні служителі, які, зазвичай, регулярно збираються у встановлений за розкладом час.

У маленьких групах для успішної роботи комітет управління може складатися з 3-5 чоловік. У більш чисельних групах комітет з 12 членів або більше дозволяє краще використовувати різноманітний досвід групи і легше розподіляти робоче навантаження. У деяких групах для цього служить робочий комітет, члени якого підлягають ротації (періодичній зміні).

Як дістатися новачків і допомогти їм?

Звісна річ, що АА не зможе допомогти алкоголікам, якщо їм невідомо про існування АА і де його знайти. Доброю ідеєю для груп у невеликих містах є повідомлення про місце і час зборів у громадських закладах. Корисно супроводжувати такі об’яви буклетами «АА на перший погляд», «АА у вашій місцевості».

У великих містах з цією метою можна використовувати центральний офіс, інтергрупу, перелік зборів всіх груп у регіоні.

Чи повинна група АА дозволити знати громадськості про проведення відкритих зборів АА? Деякі групи вважають, що так, але тільки з однією метою – повідомити громаду про доступність допомоги за нашою програмою для алкоголіків. Такі, зазвичай невеликі повідомлення, розміщуються у розділі громадських служб у місцевій газеті, щоб дати людям змогу знати про збори АА і доторкнутися до групи, якщо вони цього бажають.

Типова замітка може мати такий вигляд:
Зустрілися з проблемою пиття?
Можливо Вам допоможуть Анонімні Алкоголіки.
Зверніться за адресою: а/с 111, Місто, Область, індекс, або зателефонуйте (123) 123-45-67
Щотижня відкриті (публічні) збори у Будинку, четвер о 20 годині.

Деякі групи постійно ведуть список членів, які доступні для роботи за Дванадцятим Кроком. Групи можуть мати комітети з прийому, щоб мати впевненість, що жоден новачок, відвідувач або ймовірний кандидат не почувався небажаним.

Зазвичай спонсори беруть відповідальність за допомогу новачкам знайти їм свій шлях в АА. Багато у чому може допомогти буклет «Запитання та відповіді про спонсорство».

.
.