Дванадцять Концепцій Анонімних Алкоголіків

Концепція перша:

Остаточна відповідальність і остаточна влада для всесвітніх служб АА завжди повинні належати колективній свідомості всього нашого Товариства.

 


Концепція друга:

Коли у 1955 році групи АА підтвердили постійну хартію для їхньої Конференції з загального обслуговування, то вони тим самим, делегували Конференції повну владу для активного підтримання наших всесвітніх служб, і таким чином зробили Конференцію, – за виключенням будь-яких змін у Дванадцяти Традиціях або у статті 12 Хартії Конференції – справжнім голосом і дієвою свідомістю для всього нашого Товариства.

 


Концепція третя:

Враховуючи традиційні засоби створення і підтримання ясно визначених робочих стосунків між групами, Конференцією, Радою загального обслуговування АА та її декількома корпораціями обслуговування, персоналом, комітетами і директорами, а внаслідок цього забезпечення їх ефективного лідерства, можна зрозуміти, що ми наділяємо кожен з цих елементів всесвітньої служби традиційним «Правом Рішення».

 


Концепція четверта:

Через структуру нашої Конференції ми повинні підтримувати на всіх рівнях відповідальності традиційне «Право Участі», піклуючись про те, щоб кожному підрозділу або групі наших всесвітніх служителів дозволялося бути представленими при голосуванні у відповідній пропорції до тих обов’язків, що має кожний підрозділ чи група.

 


Концепція п’ята:

По всій структурі нашого всесвітнього обслуговування традиційне «Право Апеляції» повинно переважати, щоб запевнити нас у тому, що думка меншості буде почута, і що петиції про задоволення особистих скарг уважно розглядатимуть.

 


Концепція шоста:

Від імені АА в цілому, наша Конференція з загального обслуговування несе головну відповідальність за підтримання наших всесвітніх служб і традиційно приймає остаточне рішення щодо значних справ загальної політики і фінансів. Але Конференція також визнає, що головна ініціатива і активна відповідальність у більшості з цих справ повинна здійснюватись головним чином довіреними членами Конференції, коли вони діють між собою як Рада загального обслуговування Анонімних Алкоголіків.

 


Концепція сьома:

Конференція визнає, що Хартія і Статут Ради загального обслуговування є правовими інструментами: що у такий спосіб довірені особи повністю уповноважені керувати і вести всі справи всесвітньої служби Анонімних Алкоголіків. У подальшому стає зрозумілим, що Хартія Конференції сама по собі не є правовим документом, навпаки, вона спирається на силу традиції і владу набутків АА для своєї остаточної дієвості.

 


Концепція восьма:

Довірені особи Ради загального обслуговування спроможні діяти у двох основних сферах: (а) Стосовно значних справ загальної політики і фінансування, вони є головними планувальниками і розпорядниками. Вони і їх головні комітети безпосередньо керують цими справами. (б) Але, стосовно наших окремо зареєстрованих і постійно активних служб, їх зв’язок з довіреними особами головним чином полягає у повному збереженні власності та обов’язковому нагляді у межах їх здатності обирати директорів усіх цих структур.

 


Концепція дев’ята:

Вмілі лідери обслуговування, разом з розсудливими і відповідними методами їх обрання, необхідні на всіх рівнях для нашого майбутнього функціонування і безпеки. Найважливіше лідерство у всесвітній службі, як це практикували засновники АА, повинно обов’язково бути прийняте довіреними особами Ради загального обслуговування Анонімних Алкоголіків.

 


Концепція десята:

Кожному обов’язку служіння слід надати відповідні повноваження служіння; обсяг такого повноваження повинен завжди бути добре визначеним чи то традицією, чи резолюцією, чи особливою посадовою інструкцією, або відповідними хартіями і статутами.

 


Концепція одинадцята:

Оскільки довірені особи мають вирішальну відповідальність за адміністрування всесвітньою службою АА, їм слід завжди отримувати допомогу від якнайкраще можливих постійних комітетів, директорів корпоративних служб, керівників, персоналу і консультантів. Тому склад цих основних комітетів і рад служб, особиста кваліфікація їх членів, метод їх призначення на службу, системи їх ротації, спосіб, у який вони пов’язані один з одним, особливі права і обов’язки наших керівників, персоналу і консультантів разом з належною базою фінансової компенсації цих спеціальних співробітників буде завжди предметом серйозного піклування та турботи.

 


Концепція дванадцята:

Загальні гарантії Конференції:
У всіх своїх видах діяльності Конференція з загального обслуговування повинна дотримуватися духа Традиції АА, приділяючи велику увагу тому,
— щоб Конференція ніколи не стала місцем небезпечного багатства або влади;
— що достатні поточні фонди плюс достатні резерви повинні бути завбачливим фінансовим принципом;
— щоб жодного з членів Конференції не було поставлено на позицію з необмеженою владою над будь-ким іншим;
— що всі важливі рішення приймаються шляхом обговорення, голосування і, де це тільки можливо, зі значною одностайністю;
— що жодна дія Конференції жодним чином не є особисто каральною або такою, що провокує суспільні суперечки;
— що хоча Конференція може діяти для служби Анонімних Алкоголіків, вона ніколи не повинна здійснювати будь-які управлінські дії; і
— що подібно Товариству Анонімних Алкоголіків, якому вона служить, сама Конференція назавжди залишатиметься демократичною у думці і дії.

 


 

Примітка: Конференція з загального обслуговування АА рекомендувала детально вивчати «розгорнуту форму Концепцій». «Дванадцять концепцій для Всесвітньої Служби», де уважно розглянуті всі ці принципи служіння АА співзасновником Товариства Біллом В.