Положення про Конференцію

Положення про Конференцію Служб регіону АА «КИЇВ»

 

I ВСТУП

Положення про Конференцію Служб Регіону АА «Київ» є набором загальноприйнятих принципів та описом взаємовідносин в обслуговуванні АА КиївськогоРегіону.

Положення про Конференцію – це зведення договірних правил, і сила його дії на користь АА ґрунтується на досвіді, навичках та засобах, рекомендованих до практики, а не на обов’язкових правових зобов’язаннях, що дозволяє Спільноті АА діяти в регіоні як одне ціле.

Положення про Конференцію – це неофіційна угода між Анонімними Алкоголіками та їх службами, що встановлює, як має виглядати провадження обслуговування й функціонування АА в Регіоні.

Положення прийнято в дусі Спільноти Анонімних Алкоголіків, з повним дотриманням принципів демократії.

 

II МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Конференція Служб Регіону АА «Київ» є хранителем Дванадцяти Традицій АА та організатором обслуговування АА у Регіоні. Як хранитель 12 Традицій АА висловлює свою думку з питань щодо шляху функціонування АА в Регіоні.
 2. Конференція Служб Регіону виконує службову роль. Вона не керує. Конференція, як і уся Спільнота АА, є демократичною у своїх діях. Усі важливі рішення приймаються шляхом обговорення та голосування.
 3. Контакти Конференції з організаціями поза АА засновані на принципах співпраці, з особливою увагою до Преамбули АА та обов’язковим дотриманням 12 традицій АА. Конференція ніколи не оцінює діяльність організацій за межами АА.

 

III СКЛАД РЕГІОНУ І СЛУЖБ КОНФЕРЕНЦІЇ РЕГІОНУ

Регіон АА «Київ» створено для спільної дії груп АА в його рамках. Приналежність групи до Регіону АА є добровільною.

1. РЕГІОН АА «КИЇВ» НА ДАНИЙ ЧАС СКЛАДАЄТЬСЯ:

З груп АА, які висловили згоду (бажання) брати участь у роботі Комітетів та Cлужб в структурі Конференції регіону.

2. СКЛАД СЛУЖБ КОНФЕРЕНЦІЇ РЕГІОНУ:

 1. Представники груп для роботи в Комітетах (по 1 особі з кожної групи, котра одночасно є дублером Довіреної особи групи до Ради Регіону)
 2. Довірені особи груп до Ради Регіону (по 1 особі з кожної групи)
 3. Довірена особа Регіону до Української Ради Обслуговування (УРО) чи її заступник
 4. Делегати Регіону до Служби Країни (по 1 особі до кожного Комітету)

Право голосу мають усі особи, що входять до складу Служб Конференції Регіону. Дозволяється участь осіб із служб груп (з дорадчим голосом, без права до голосування).

В період між Конференціями виконавчу роль виконують Рада Регіону та Комітети Регіону.

 

IV ОСНОВНІ ПРОЦЕДУРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. ЗІБРАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Конференція збирається раз у рік, не пізніше, ніж за місяць до Конференції Служб Країни. Зібрання відбувається у місці, затвердженому Радою Регіону не пізніше, ніж за два місяці до проведення Конференції. Службу ведучого та його заступника виконують особи, які не є кандидатами до служб та не мають права голосування на даній Конференції.
 2. Конференція також має право зібратися в інший термін на своє позачергове зібрання. Воно організовується в ситуації, коли на це є запит якої-небудь регіональної служби, що затверджений (в письмовій формі) двома третинами осіб зі складу служб Конференції або Радою Регіону за узгодженням з Організаційним Комітетом.
 3. Кожне питання, що рекомендується до розгляду Конференцією, повинно бути завчасно обговорено на групах та опрацьовано Радою Регіону і відповідним Комітетом.
 4. Члени Служб Конференції Регіону голосують згідно з власним сумлінням.
 5. Кожна Конференція, скликана згідно з Положенням про Конференцію, має право прийняття рішення. Кворум становлять члени Служб Конференції Регіону, присутні на Конференції.
 6. Рекомендації щодо змін у способі функціонування Служб АА Регіону повинні бути обґрунтованими та завчасно обговореними на групах, Комітетах та зібранні Ради Регіону

 

V СКЛАД РАДИ РЕГІОНУ ТА КОМІТЕТІВ

1. СКЛАД РАДИ РЕГІОНУ:

 1. Довірені особи груп до Ради Регіону.
 2. Право голосу мають члени Служб, що входять до Ради Регіону (в разі відсутності Довіреної особи групи до Ради Регіону право її голосу тимчасово переходить до її замісника).

2. СКЛАД КОМІТЕТІВ:

  1. Представники груп (по одній особі з кожної групи)
  2. Довірені особи до Ради Регіону, скеровані до праці в окремих Комітетах.

Право голосу мають члени Служб, що входять до складу Комітету.

3. КОМІТЕТИ РЕГІОНУ:

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ – утворюється з: представників груп (по 1 особі з кожної групи); довіреної особи Ради Регіону, скерованої до роботи у Комітеті. Комітет займається сукупністю справ по організаційній роботі у Регіоні AA. У зібраннях Комітету може приймати участь (з дорадчим голосом, без права до голосування) делегат Регіону до Організаційного Комітету Служби Країни. Пропонується, щоб у роботі Комітету брали участь ведучі та секретарі груп.
 2. ЛІТЕРАТУРНИЙ – утворюється з: представників груп (по 1 особі з кожної групи); довіреної особи Ради Регіону, скерованої до роботи у Комітеті. Комітет займається сукупністю справ, пов’язаних із розподілом літератури АА та видавництвом регіонального бюлетеню та регіонального списку адрес груп АА.У зібраннях Комітету може приймати участь (з дорадчим голосом, без права до голосування) делегат Регіону до Літературного Комітету Служби Країни. Пропонується, щоб у роботі Комітету брали участь розповсюджувачі літератури на групах.
 3. ФІНАНСОВИЙ – утворюється з: представників груп (по 1 особі з кожної
  групи); довіреної особи Ради Регіону, скерованої до роботи у Комітеті. Комітет займається сукупністю фінансових справ Регіону.У зібраннях Комітету може приймати участь (з дорадчим голосом, без права до голосування) делегат Регіону до Фінансового Комітету Служби Країни. Пропонується, щоб у роботі Комітету брали участь скарбники груп.
 4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ – утворюється з: представників груп (по 1 особі з кожної групи); довіреної особи Ради Регіону, скерованої до роботи у Комітеті. Комітет займається сукупністю справ, пов’язаних із інформуванням суспільства, ЗМІ та співпрацею з організаціями поза АА.У зібраннях Комітету може приймати участь (з дорадчим голосом, без права до голосування) делегат Регіону до Інформаційного Комітету Служби Країни.

 

VI РОЗПОДІЛ РОБОТИ У СЛУЖБАХ

1. КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУЖБ РЕГІОНУ:

 1. Заслуховує інформацію окремих Служб Регіону – довірених осіб груп до Ради Регіону, голову Ради Регіону, голів окремих комітетів, делегатів Регіону до Служби Країни, довірену особу Регіону в Українській Раді Обслуговування чи її заступника.
 2. Передає рекомендації до виконання постанов Конференції Службам Регіону в період часу між зібраннями Конференції.
 3. Вибирає довірену особу до Української Ради Обслуговування та її заступника (рекомендації груп).
 4. Вибирає делегатів до служби в Комітетах Країни (рекомендації груп).
 5. Висуває кандидатів у делегати до Європейського та Світового Зібрань Служб (рекомендації груп).
 6. Виробляє протокол зібрання та передає його Службам Регіону, групам та Українському Центру Обслуговування АА.
 7. Затверджує номінації довірених осіб до Ради Регіону.

Рішення Конференції є обов’язковими для окремих служб, якщо за них проголосували 2/3 голосуючих серед присутніх на Конференції членів Служб, котрі мають право голосу.

Члени Служб, що мають право голосу, які голосували проти рекомендацій, представлених Конференції, мають можливість аргументувати свою позицію.

Рекомендації, представлені Конференції, що при голосуванні не набрали фіксованої більшості у 2/3 голосів, а тільки звичайну більшість, вертаються до Ради Регіону та відповідних Комітетів з ціллю проаналізувати їх та наново приготувати до чергової Конференції, після розгляду поправок, представлених під час Конференції.

2. РАДА РЕГІОНУ:

Рада Регіону є невід’ємною складовою частиною Конференції Служб Регіону. Вона відповідає за діяльність Служб Регіону в період часу між Конференціями Служб Регіону:

 1. Реалізує рекомендації Конференції Служб Регіону
 2. Відповідальна за стан продажу та розповсюдження літератури в Регіоні
 3. Здійснює нагляд та відповідає за фінансову діяльність Регіону
 4. Відповідає за видавництво регіонального списку адрес груп АА
 5. Може призначати цільові служби
 6. Відповідає за контакти з організаціями й установами поза АА, та зі ЗМІ
 7. Відповідає за організацію інформаційних зустрічей АА на території Регіону АА «Київ» та зустрічей під патронатом Регіону
 8. Підтримує контакти та співпрацює з іншими Регіонами
 9. Відповідає за організацію та перебіг Конференції Служб Регіону
 10. Вибирає зі свого складу голову Ради Регіону, заступника голови, секретаря та скарбника Ради Регіону, направляє довірених осіб на роботу в окремих Комітетах
 11. Зібрання Ради Регіону відбуваються раз у місяць або частіше, якщо в цьому є потреба
 12. Складає інформацію про реалізацію своєї служби між Конференціями та представляє Конференції Служб Регіону опрацьовані разом з відповідними Комітетами Регіону рекомендації
 13. Пропонується, щоб у зібраннях Ради Регіону брали участь члени служб груп (з дорадчим голосом, без права до голосування)

3. КОМІТЕТИ РЕГІОНУ:

Окремий Комітет є невід’ємною складовою частиною Конференції Служб Регіону.

 1. Працює між Конференціями Служб Регіону. Допомагає Раді Регіону
 2. До складу Комітету входять представники окремих груп та довірені особи Ради Регіону, скеровані до роботи в даному Комітеті
 3. При формуванні окремий Комітет вибирає Голову Комітету серед представників груп у Комітеті
 4. Голова Комітету вибирається на один рік. Організовує роботу Комітету та призначає терміни зібрань Комітету
 5. Комітет випрацьовує думку з якогось питання та пропонує її Раді Регіону. Кожний Комітет самостійно встановлює процедуру своїх зібрань, вибирає тематику обговорюваних справ
 6. Комітет може, з метою покращення своєї діяльності, призначати цільові підкомітети
 7. До складу Підкомітету входять: особи, відповідальні за діяльність Підкомітету, члени служб груп, служіння яких тематично позв’язане з даним Підкомітетом, або інші особи, котрі хочуть служити в дусі ІІІ заповіту Спільноти АА
 8. Особи, які відповідають за діяльність Підкомітету, докладають інформацію про його діяльність на зібраннях відповідних Комітетів
 9. Голови Комітетів доповідають про діяльність Комітету на Конференції Служб Регіону

 

VII ВИТРАТИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Витрати, пов’язані з діяльністю служб Регіону, покриваються за рахунок Регіону.
 2. Витрати на видавництво «Регіонального Списку Груп АА» покриваються за рахунок Регіону.
 3. Рекомендовано, щоб групи АА Регіону переказували кошти на несення послання Службами Регіону та Країни в розмірі 40% із загальних зборів згідно 7-ї традиції.
  1. Тобто збори розподіляються таким чином:
  2. 60% — на несення послання та діяльність групи АА
   20% — на несення послання та діяльність Регіону АА
   20% — на несення послання та діяльність Служб АА Країни.
 4. Відшкодування видатків, пов’язаних з роботою у службах АА регіону, можливе.

 

VIII ТЕРМІНИ СЛУЖІННЯ ТА ЗАСАДИ ГОЛОСУВАННЯ У СЛУЖБАХ

 1. Представник групи до Регіонального Комітету – термін служіння триває три роки. Представник розпочинає свою службу з правом голосу в Комітеті та на Конференції Служб Регіону від моменту закінчення трирічного терміну служіння попереднього представника.Служба представника наприкінці терміну служіння закінчується на останньому зібранні Комітету перед Конференцією Служб Регіону. У випадку, коли Група не має представника або колишній представник подав у відставку зі служби до закінчення трирічного терміну служіння, Група може направити на роботу в Комітет свого представника з правом голосу у довільний момент часу. Довірена особа Групи презентує нового представника на Конференції Служб Регіону.
 2. Довірена особа Групи до Ради Регіону – термін служіння триває три роки. Довірена особа розпочинає свою службу й отримує право голосу в Раді Регіону та на Конференції Служб Регіону від моменту подання його номінації на Конференції Служб Регіону. Номінацію подає (презентує) колишня довірена особа. У цей момент колишня довірена особа Групи по трирічному терміну служіння закінчує службу та втрачає право голосу.
 3. Делегат Регіону до Служби АА Країни – термін служіння триває три роки. Делегат розпочинає свою службу з правом голосу в Комітеті Країни, на Конференції Служб Країни та на Конференції Служб Регіону від моменту закінчення служби попереднього делегата. Служба делегата наприкінці трирічного терміну служіння закінчується на останньому зібранні Комітету перед Конференцією Служб Регіону. У випадку, коли Регіон не має делегата або колишній делегат подав у відставку зі служби до закінчення трирічного терміну служіння, Регіон може направити на роботу в Комітет свого делегата з правом голосу у довільний момент часу.
 4. Довірена особа Регіону до Української Ради Обслуговування АА, заступник довіреної особи Регіону до Української Ради Обслуговування АА – термін служіння триває три роки. Довірена особа розпочинає свою службу й отримує право до голосування в Українській Раді Обслуговування, в Раді Українського Центру Обслуговування, на Конференції Служб Країни та на Конференції Служб Регіону від моменту подання його номінації на Конференції Служб Країни. У цей момент колишня довірена особа Регіону до Української Ради Обслуговування по трирічному терміну служіння закінчує службу та втрачає право голосу.
 5. Заступник довіреної особи Регіону до Української Ради Обслуговування отримує право голосу у випадку відсутності довіреної особи.
 6. Закінчення служби, окрім спливу терміну служіння, наступає також:
  1. Через порушення тверезості
  2. Після трьох чергових випадків відсутності на службі
  3. У зв’язку з добровільною відставкою зі служби
 7. Зазначена служба може здійснюватися тільки раз (для однієї особи) протягом одного терміну служіння.

 

IX ПОРЯДОК ВИБОРІВ

 1. Служба у Спільноті АА є привілеєм для кожного Анонімного Алкоголіка.
 2. Вибори до усіх служб завжди здійснюються таємним голосуванням.
 3. Право голосу мають особи, котрі створюють Конференцію Служб Регіону.
 4. Перед кожними виборами призначається Лічильна Комісія, що складається (бажано) з 3 осіб. Члени цієї Комісії вибираються серед осіб, які не мають права голосу та не є кандидатами до служб. Пропонується, щоб до Комісії входили особи з різних Груп.
 5. Кандидатами до служб у Регіоні можуть бути тільки особи, рекомендовані на Групі та Раді Регіону. Кожен з рекомендуючих може оголосити тільки одного кандидата до даної служби. Присутність кандидатів на Конференції є обов’язковою.
 6. Пропонуються наступні вимоги до кандидатів до служб:
  1. Кандидати до служб у Регіоні – мінімум 2 роки тверезості та одужування за програмою 12 Кроків АА, досвід у служінні в Групі АА.
  2. Кандидати у Делегати Регіону до Служби Країни – мінімум 3 роки тверезості та одужування згідно програми 12 Кроків АА, досвід у служінні у Групі АА та Регіоні АА.
  3. Кандидати на Довірену Особу та заступника Довіреної Особи до Української Ради Обслуговування – мінімум 3 роки тверезості та одужування за програмою 12 Кроків АА, досвід у служінні у Групі АА, Регіоні АА та у Службі Країни
  4. Кандидати у Делегати на Європейське та Світове Зібрання Служб – мінімум 3 роки тверезості та одужування згідно програми 12 Кроків АА, досвід у служінні у Групі АА, Регіоні АА та у Службі Країни, знання англійської мови або наявність перекладача
 7. Перед кожним голосуванням належить скласти список кандидатів з їх даними стосовно вимог, що містяться у пункті 6.
 8. По кожній із служб голосування проходить окремо.
 9. Результат голосування є чинним у разі, якщо в ньому брало участь мінімум 2/3 осіб, котрі створюють Конференцію Служб Регіону – присутніх на конференції.
 10. Членами Служб, як і Делегатами на Європейське та Світове Зібрання Служб, стають ті з кандидатів, які отримали 2/3 дійсних голосів чи, в окремих випадках, були вибрані звичайною більшістю голосів або шляхом жеребкування.
 11. У випадку, коли до служби є кілька кандидатів, провадиться такий підрахунок голосів, щоб визначити двох кандидатів. Застосування цієї процедури закінчується, якщо в черговому голосуванні один з кандидатів отримує 2/3 дійсних голосів.
 12. В окремих випадках:
  1. Коли з двох кандидатів, що залишилися, жоден не отримує у першому голосуванні необхідної більшості 2/3 дійсних голосів, ведучий зібрання оголошує перерву, після якої проводиться друге голосування. Якщо й у ньому жоден з кандидатів не отримує у першому голосуванні необхідної більшості 2/3 дійсних голосів, ведучий зібрання повторює цю процедуру ще максимум три рази. Якщо ж по п’ятикратному повторенню ніхто з кандидатів не отримує 2/3 дійсних голосів, які вимагаються, до служби стає кандидат, котрий отримав звичайну більшість голосів.
  2. Коли з двох кандидатів, що залишилися, обидва отримують у голосуванні рівну кількість голосів, вибір до даної служби вирішує жеребкування.

 

X ПІДСУМКИ

 1. Детальний обсяг діяльності окремих служб та їх взаємовідносин містить КЕРІВНИЦТВО ЗІ СЛУЖБ РЕГІОНУ «КИЇВ». Воно є невід’ємною складовою частиною ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ СЛУЖБ РЕГІОНУ АА «КИЇВ».
 2. Положення про Конференцію є чинним від моменту його прийняття.
 3. Положення про Конференцію може бути кориговане, якщо 2/3 Конференції Служб Регіону висловиться за такі зміни.
 4. Положення про Конференцію Служб Регіону прийнято 16 квітня 2012 року.
 5. Положення про Конференцію Служб Регіону в його нинішньому вигляді прийнято 14 квітня 2013 року.