Керівництво по Службам

КЕРІВНИЦТВО ПО СЛУЖБАМ РЕГІОНУ АА  «КИЇВ»

 

ВСТУП

Керівництво по службам Регіону АА «Київ» є невід’ємною частиною Положення про Конференцію Служб Регіону АА «Київ». Було розроблено та прийнято на Конференції Служб Регіону з метою детального визначення напрямків діяльності окремих служб та їх взаємовідносин. Дане Керівництво містить договірні принципи та практичні методи, а не обов’язкові правові норми і зобов’язання.

Керівництво по службам Регіону АА «Київ» було прийнято в дусі Товариства Анонімних Алкоголіків, з повним дотриманням принципів демократії.

 

1. Сфера діяльності Служби Довірених осіб, утворюючих Раду Регіону.

 

a. Голова Ради Регіону

 • відповідає за діяльність Ради Регіону в період між зібраннями Конференції Служб Регіону.
 • збирає інформацію та звітує про діяльність Ради Регіону та надає рекомендації Конференції Служб Регіону.
 • представляє Регіон в контактах з представниками організацій поза АА, відповідає за контакти з організаціями, установами поза АА та засобами масової інформації.
 • координує діяльність інших служб.
 • відповідальний за реалізацію рекомендацій Конференції Служб Регіону.
 • готує та проводить зібрання Ради Регіону.
 • відповідальний за організацію та проведення Конференцій Служб Регіону.
 • відповідальний за організацію зустрічей під патронатом Регіону.
 • відповідає за контакти з Українським Центром Обслуговування та Головами груп АА.
 • бере участь в роботі Організаційного Комітету.

 

b. Заступник Голови Ради Регіону

 • виконує обов’язки Голови Ради Регіону на час його відсутності.
 • взаємодіє з іншими співтовариствами, а також організаціями та установами, які займаються проблематикою тверезості.
 • підтримує контакт та співпрацю з іншими Регіонами АА
 • відповідальний за організацію інформаційних зборів АА на території Регіону АА «Київ».
 • бере участь в роботі Інформаційного Комітету.

 

c. Секретар Ради Регіону

 • відповідає за складання протоколів засідань Ради Регіону та Конференції Служб Регіону.
 • організовує процес руху кореспонденції в Регіоні.

 

d. Скарбник Ради Регіону

 • веде фінансовий облік коштів Регіону та відповідає за їх збереження.
 • бере участь в роботі Фінансового Комітету.

 

e. Довірена особа Регіону, направлена на роботу в Літературний Комітет

 • відповідальна за видання (виготовлення) «Регіонального списку адрес груп АА»
 • бере участь в роботі Літературного Комітету.

 

2. СФЕРА діяльності Комітетів

 

a. Фінансовий Комітет

Мета Комітету:  Комітет займається усією сукупністю фінансових справ в Регіоні. Працює у відповідності до Традицій АА, згідно Положенням про Конференцію Служб Регіону АА «Київ».

Склад Комітету:  В Комітет входять представники окремих груп АА (по 1 особі від кожної групи), Довірена особа Ради Регіону, направлена для роботи в Комітеті. В зібраннях Комітету мають право приймати участь (з дорадчим голосом, без права голосування) делегат Регіону в Фінансовий Комітет Служби Країни, скарбники груп.

Сфера діяльності:  Комітет допомагає Раді Регіону. Поширює розподіл зборів по 7-й традиції у відповідності з рекомендацією 60-20-20, піклується про ретельну передачу повної інформації групам АА про накопичення та витрачення фінансових коштів в Регіоні, готує проект плану витрат в Регіоні, включаючи систематичне та своєчасне виконання фінансових зобов’язань (оренда приміщення, оплата телефонів, інтернету, витрати на службу), заслуховує думку скарбників груп.

 

b. Інформаційний Комітет

Мета Комітету: Комітет займається всією сукупністю справ, пов’язаних з інформуванням громадськості, ЗМІ, співпрацею з організаціями поза АА, співпрацею з іншими співтовариствами, релігійними організаціями, органами внутрішніх справ, органами державного управління,соціальними службами, пов’язаними з місцями позбавлення волі та слідчими ізоляторами. Забезпечує обслуговування інформаційного телефону АА. Працює, керуючись Традиціями АА, згідно з Положенням про Конференцію Служб Регіону АА «Київ».

Склад Комітету: В Комітет входять представники окремих груп АА (по 1 особі від кожної групи), Довірена особа Ради Регіону, направлена для роботи в Комітеті. В зібраннях Комітету мають право приймати участь (з дорадчим голосом, без права голосування) делегат Регіону в Інформаційний Комітет Служби Країни.

Сфера діяльності: Комітет допомагає Раді Регіону. Бере участь в організації інформаційних зборів АА, розповсюджує інформаційний роздатковий матеріал, листівки, плакати АА.

 

c.  Літературний Комітет

Мета Комітету: Комітет займається всією сукупністю справ, пов’язаних з розповсюдженням літератури АА та виданням «списку адрес груп АА» в Регіоні, працює керуючись Традиціям АА, у відповідності до Положення про Конференцію Служб Регіону АА «Київ».

Склад Комітету: В Комітет входять представники окремих груп АА (по 1 особі від кожної групи), Довірена особа Ради Регіону, направлена для роботи в Комітеті.. В зібраннях Комітету мають право приймати участь (з дорадчим голосом, без права голосування) делегат Регіону в Літературний Комітет Служби країни, відповідальні за розповсюдження літератури в групах.

Сфера діяльності: Комітет допомагає Раді Регіону. Роз’яснює значення літератури АА в реалізації програми одужання, піклується та інформує Раду Регіону та групи про поточний стан справ в розповсюдженні літератури АА в Регіоні.

 

d.  Організаційний Комітет

Мета Комітету: Комітет займається всією сукупністю організаційних справ в Регіоні. Працює, керуючись Традиціями АА, у відповідності до Положення про Конференцію Служб Регіону АА «Київ».

Склад Комітету: В Комітет входять представники окремих груп АА (по 1 особі від кожної групи), Довірена особа Ради Регіону, направлена для роботи в Комітеті. В зібраннях Комітету мають право приймати участь (з дорадчим голосом, без права голосування) делегат Регіону в Організаційний Комітет Служби Країни, секретарі груп.

Сфера діяльності: Комітет допомагає Раді Регіону в організації та проведенні заходів під патронатом АА. Готує проведення Конференції Служб Регіону (напрацьовує проект порядку денного зібрання Конференції, пропонує Раді Регіону місце і строки проведення Конференції, ведучого зібрання та його заступника). Розроблює для Ради Регіону проекти програм інших заходів (семінарів, ювілейних форумів). Розроблює проекти Положення про Конференцію Служб та Керівництво по службам Регіону АА «Київ».

 

3. Служби Країни

 

Регіон АА «Київ» вибирає та делегує до Служби Країни 4-х делегатів, по одному в кожний Комітет (Організаційний, Фінансовий, Інформаційний, Літературний), а також одну Довірену особу в Українську Раду Обслуговування та його заступника.

 

Делегати в Служби Країни приймають участь в:

 • Конференції по обслуговування АА в Україні
 • Комітетах Конференції по обслуговуванню АА в Україні
 • Конференціях Служб Регіону АА «Київ»
 • зібраннях Ради Регіону
 • зібраннях регіональних Комітетів

 

Довірена особа Регіону в Українській Раді Обслуговування АА:

 • приймає участь в Конференції по обслуговування АА в Україні
 • приймає участь в Українській Раді Обслуговування АА
 • приймає участь в роботі Конференції по Обслуговуванню АА в Україні.
 • приймає участь в Конференціях Служб Регіону АА «Київ»
 • приймає участь в зібраннях Ради Регіону
 • підтримує тісний контакт зі своїм замісником

 

Замісник Довіреної особи Регіону в Українській Раді Обслуговування

 • заміщує Довірену особу в разі його відсутності
 • приймає участь в Конференції по Обслуговуванню АА в Україні
 • приймає участь в Конференціях Служб Регіону АА «Київ»
 • приймає участь в зібраннях Ради Регіону
 • підтримує тісний контакт з Довіреною особою Регіону в Українській Раді Обслуговування АА

 

4. Повернення видатків ,пов’язаних з участю в службах

 

Повернення видатків, пов’язаних з виконанням служби для своїх представників є вираженням вирівнювання можливостей та привілей служби для кожного члена АА, незалежно від його матеріального статусу. Особи, які проводять служіння повинні використовувати найбільш ефективні методи вирішення проблем, що виникають, пам’ятаючи при цьому про духовність та у відповідності до першої та сьомої Традиції АА.

 

 • Повернення видатків по участі представників груп в роботі Комітетів Регіону та зібраннях Конференції Служб Регіону здійснюється групами АА.
 • Повернення видатків по участі представників груп в роботі Раді Регіону і зібраннях Конференції Служб Регіону здійснюється групами АА.
 • Повернення видатків по участі Довіреної особи Ради Регіону в роботі Комітетів Регіону здійснює Регіон .
 • Повернення видатків по участі делегатів Регіону в Національні Служби в роботі Комітетів Національних Служб, зібраннях Конференції Національних Служб, Конференції Служб Регіону, Раді Регіону, Комітетах Регіону здійснює Регіон.
 • Повернення видатків по участі Довіреної особи Регіону в Українській Раді Обслуговування в роботі Української Ради Обслуговування, засіданнях Конференції Національних Служб, Конференції Служб Регіону, Раді Регіону здійснює Регіон.
 • Повернення видатків по участі замісника Довіреної особи Регіону в Українській Раді Обслуговування в роботі Української Ради Обслуговування, зібраннях Конференції Національних Служб, Конференції Служб Регіону, Раді Регіону здійснює Регіон.
 • Повернення видатків, які виникають при службі ведучого Конференції Служб Регіону (його замісника) здійснює Регіон.
 • Повернення видатків ,що виникли при здійсненні спеціальних цільових служб Регіону, здійснює Регіон.

 

5. Заключні Положення

 

 • Керівництво по Службам Регіону АА «Київ» діє з моменту його прийняття.
 • Керівництво в даному вигляді прийнято 16.04.2012р.