Довірена особа-алкоголік і її заступник

Вимоги до кандидатів у довірені особи-алкоголіки носять характер рекомендацій і не є непорушними правилами. Але бажано, щоб кандидат у довірені особи-алкоголіки мав щонайменше 3-річний період одужання за програмою АА, досвід служіння на всіх рівнях структур AA (група AA, регіон АА і Національна Служба АА), демонстрував знання традицій АА і Концепцій для Всесвітньої Служби AA, а також найважливіших потреб Товариства АА, знав і розумів структуру АА.

Кандидат має усвідомлювати ступінь довіри, якою наділяє його Товариство АА, та духовну відповідальність, до якої така довіра спонукає. Кандидат повинен розуміти, що його діяльність в УРО буде займати не мало часу (поїздки на Конференцію, щоквартальні збори Ради та участь у заходах, які проводить Національна Служба; збори Ради в Інтернеті, робота з документами і матеріалами, переписка електронною поштою, телефонні переговори; служба в своєму регіоні та інше), вирішити, чи не буде заважати служіння в Раді його сім’ї і роботі (кар’єрі, бізнесу). Кандидат повинен знати, як представляти УРО АА в своєму регіоні та вміти доносити і пояснювати рішення Ради. Також кандидату необхідно мати змогу і навички для роботи в Інтернеті та технічні засоби для такої роботи.

Вибори кандидата в довірені особи-алкоголіки та його за- ступника.

На всіх регіональних Конференціях кожні три роки обираються (і щорічно цей вибір підтверджується) довірені особи-алкоголіки в Національну Службу АА на 3-річний термін служби. Вибір кожної довіреної особи-алкоголіка повинен бути затверджений на найближчому зібранні Конференції по Обслуговуванню АА в Україні.

Рекомендується, щоб кожна довірена особа-алкоголік мала свого заступника (дублера). Мандат заступника (дублера) дає йому право:
а) у разі тимчасової відсутності довіреної особи-алкоголіка, брати участь в роботі Конференції по Обслуговуванню АА в Україні, Українській Раді Обслуговування, комітеті Конференції;
б) у разі припинення служби довіреною особою-алкоголіком, приступити до виконання цієї служби до кінця раніше встановленого терміну служби. При цьому виконання заступником (дублером) припиненої довіреною особою-алкоголіком служби вважається, як повний термін служби, якщо воно триває 12 і більшемісяців.

У разі незатвердження на Конференції довіреної особи-алкоголіка і його заступника (дублера), утворюється незаповнена вакансія, а термін обрання довіреної особи цього регіону переноситься на рік. У той же час не підлягає перенесенню (продовженню) термін служби довіреної особи. А це означає, що таким чином обрана довірена особа-алкоголік буде виконувати службу коротший термін.

Рекомендується, щоб чинна довірена особа, спільно зі службами свого регіону, почала в потрібний час (хоча б за рік до кінця своєї служби) підготовку декількох кандидатів в службу довіреної особи-алкоголіка.

Процедура виборів довіреної особи-алкоголіка і його заступника.

Українська Рада Обслуговування представляє Українській Конференції по Обслуговуванню людину, обрану для несення служби довіреної особи-алкоголіка (і його заступника), з проханням про затвердження цього вибору.


Українська Конференція по Обслуговуванню голосує по представленій людині, приймаючи рішення відповідно до порядку виборів в служби АА (Положення про Конференцію АА в Україні, розділ Х). Порядок виборів в служби АА є також у главі 4,3 «Конференція по Обслуговуванню АА в Україні».
У строк не пізніше, ніж за 2 тижні до зібрання Української Конференції по Обслуговуванню служби кожного регіону АА надсилають в Український Центр Обслуговування АА (УЦО АА) резюме і заповнені анкети з даними обраних довірених осіб-алкоголіків.

У разі нестачі голосів для затвердження представленої людини в службі довіреної особи-алкоголіка (і його заступника), виникає незаповнена вакансія.

Термін повноважень довіреної особи-алкоголіка – три роки. Служба довіреної особи-алкоголіка може виконуватися тільки протягом одного терміну, вони починають і закінчують свою службу на зборах Української Конференції по Обслуговуванню з моменту обрання нового кандидата до цієї служби. Ось таблиця, в якій вказано регіони АА України та роки ротації довірених осіб-алкоголіків станом після ХХІІ Конференції по Об- слуговуванню АА в Україні 2020 року (Положення про Роботу Національної Служби АА в Україні, додаток 1 (до І розділу) Та- блиця 1).

2021 рік2023 рік2022 рік
КиївськийЗахіднийПолтавський
Південний ПридніпровськийВолинськийСхідно-український

Верхній рядок цієї таблиці показує роки ротації довірених осіб-алкоголіків, він змінюється після проведення чергової УКО АА; так у 2020 році 2020 рік змінився на 2023 рік, у 2021 році 2021 рік буде змінено на 2024 рік, і так далі.

Рядки, що нижче, вказують на те, з яких регіонів АА України можуть обиратися довірені особи-алкоголіки, ці рядки також можуть змінюватися при створенні нового регіону, коли припиняється дія старого, або іншій реорганізації регіонів. Усі названі зміни здійснюються за рішенням Конференції по Обслуговуванню АА в Україні.

Витрати на участь довірених осіб-алкоголіків на Конференцію з Обслуговуванню АА в Україні, збори УРО АА, участь в роботі комітетів традиційно відшкодовуються відповідними регіонами АА. Витрати на участь довірених осіб-алкоголіків у заходах Національної Служби (інформаційні зустрічі, семінари тощо) відшкодовуються за рахунок УЦО АА, згідно бюджету УЦО АА, та рішень УРО АА.