Голова УРО АА, заступник голови, секретар

Голову УРО АА, заступника голови УРО АА і секретаря УРО АА Рада Обслуговування обирає зі свого складу на зборах Ради, які відбуваються під час проведення Конференції, і оголошує про цей вибір на УКО АА.

Голова УРО АА не яким чином не вважається вище інших членів Ради. Рада Обслуговування, ґрунтуючись на принципі ротації в службі, вибирає зі свого складу голову, який повинен мати попереду принаймні рік терміну служби.

В його обов’язки входить організація і проведення зборів УРО. Він разом з Організаційним комітетом УКО бере участь у розробці програми Української Конференції по Обслуговуванню і програм квартальних зборів УРО, складає порядок денний зборів Ради в Інтернеті, враховуючи при цьому побажання інших членів Ради, готує і розсилає членам Ради необхідні матеріали та документи. Голова Ради Обслуговування скликає і особисто веде збори УРО АА (надає і позбавляє слова, слідкує за регламентом зборів, підраховує голоси при голосуванні, допомагає секретарю складати протокол зборів, запрошує гостей за згодою інших членів Ради, пропонує дату наступних зборів та слідкує, щоб на зборах була спокійна ділова атмосфера).

Голова УРО є заступником ведучого під час проведення Української Конференції по Обслуговуванню, бере на себе відповідальність за складання протоколу Конференції та оперативне ознайомлення з протоколом УКО її делегатів, членів Ради і всієї спільноти АА України.

Голова Ради Обслуговування обов’язково входить до складу Правління Українського Центру Обслуговування. Голова Ради Обслуговування може виконувати одночасно службу голови Правління Українського Центру Обслуговування.

Голова УРО має право голосу в будь-якій робочій групі до- вірених осіб, при цьому не належить індивідуально до жодної з них.

Відповідно до пропозицій голови Ради, члени Ради Обслуговування беруть участь в регіональних Конференціях, всеукраїнському та регіональних форумах АА, у всеукраїнських семінарах, у зустрічах з друзями АА, інформаційних зборах АА.

Всі закордонні поїздки, витрати на які покриваються за рахунок коштів УЦО АА, вимагають попереднього затвердження
головою Ради Обслуговування. Про участь в цих поїздках складається звіт в письмовому вигляді.

Голова Ради Обслуговування консультується з членами Національної та регіональних Конференції по всім питанням які стосуються товариства АА в Україні.

Голова Ради веде переписку по електронній пошті УРО, відповідає за роботу електронної пошти УРО.

Голова УРО є особою, через яку проходять усі зв’язки у структурі служб АА України та зі службами інших країн – зв’язки в середині Ради, зв’язки з комітетами і їх головами, службами і їх головами, УЦО, Правлінням, Ревізійною комісією і головою Правління УЦО, регіонами (голови Рад Обслуговування регіонів та інші члени служб регіонів), міжнародні зв’язки через націо- нальних делегатів і напряму, а також з активними членами АА країни, які поки не зайняті у структурах служб.

Голова УРО звітує на Конференції по Обслуговуванню та квартальних зборах Ради про свою діяльність та діяльність УРО АА.

Витрати на участь голови Ради Обслуговування в роботі Національної Служби АА (крім випадків, коли він виконує служіння довіреної особи регіону) покриваються за рахунок коштів УЦО АА.

Заступник голови УРО АА може вибиратися, враховуючи перспективу його подальшого обрання головою УРО. Заступник виконує обов’язки голови Ради Обслуговування коли той по тій чи іншій причині не може виконувати свої обов’язки, як на ко- роткий термін, так і на довгий – коли голова Ради зовсім припи- няє свою діяльність (до виборів нового голови Ради на Української Конференції по Обслуговуванню).

Секретар УРО АА складає протоколи зборів Ради та розсилає їх електронною поштою членам Ради Обслуговування, комітетам і службам УКО, а також в Український Центр Обслугову- вання.