Комітети УКО АА. Склад

Конференція по Обслуговуванню АА в Україні утворює комітети УКО. Рішення про утворення нових або ліквідацію існуючих комітетів УКО приймає Українська Конференція по обслуговуванню по спільному проханню Ради Обслуговування та відповідних комітетів. Комітети УКО було створено у 2012 році рішенням ХIV Конференції по Обслуговуванню АА в Україні на базі Комітетів УРО АА, які, в свою чергу, було створено у 2011 році рішенням ХIІІ Конференції. Комітети УКО АА:
а) організаційний комітет; б) фінансовий комітет; в) літературний комітет; г) інформаційний комітет (підкомітет сайту АА України).

Склад:
1) до чотирьох делегатів (по одному в кожен комітет) від кожного регіону АА в Україні, обраних на регіональних Конференціях;
2) члени Української Ради Обслуговування (розподіл по комітетах УКО узгоджує УРО АА);
3) голова Правління Громадської організації «Український Центр Обслуговування Анонімних Алкоголіків» (комітет, в якому він працює, узгоджує УРО АА);
4) директор УЦО АА (комітет, в якому він працює, узгоджує УРО АА);
5) співробітники офісу УЦО АА, які беруть участь в роботі комітетів УКО (комітети, в яких вони працюють узгоджує УРО АА);
6) виконавчий редактор журналу «Джерело» (комітет, в якому він працює узгоджує УРО АА);
7) координатор служби несення послання в місцях позбавлення волі (комітет, в якому він працює узгоджує УРО АА).
Кожен член Української Конференції по Обслуговуванню несе службу в якості постійного члена одного з комітетів.
Комітети УКО можуть запрошувати для участі в їх роботі
фахівців, експертів, професіоналів, добровільних помічників з правом дорадчого голосу.

Делегати (по одному в кожен комітет) від кожного регіону АА в Україні.
Обов’язки
Справою делегата є не тільки участь в зібраннях Конференції, його робота триває впродовж року і стосується всіх сторін структури обслуговування Конференції.
Делегат повинен:
— Брати участь у Конференції по Обслуговуванню цілком підготовленим. Відразу після обрання кожен делегат отримує усі матеріали по Конференції.
— Передавати рішення Конференції членам служб своїх регіонів, спонукати їх передавати далі цю інформацію і ентузіазм делегатів групам та Інтергрупам.
— Бути готовим до того, щоб відвідувати всі регіональні збори по обслуговуванню АА. Ці збори допомагають делегатам краще знати свої регіони і вносити пропозиції до порядку денного Конференції. Тут вони також безпосередньо спілкуються з членами АА.
— Допомагати комітетам регіону в отриманні фінансової допомоги для регіону та Центру Обслуговування.
— Виконувати керівну роль у вирішенні місцевих проблем, що стосуються Традицій АА.
— Нагадувати представникам від груп, щоб вони інформували групи і окремих членів АА про журнал «Джерело» і про схвалену Конференцією літературу.
— Співпрацювати з Центром Обслуговування в частині збору інформації.
— Відвідувати групи та Інтергрупи, коли це можливо.
— Працювати в тісній взаємодії з членами комітету, ділячись з ними досвідом протягом всього року.
— Взяти на себе додаткову відповідальність у разі, коли голова комітету і його заступник не можуть працювати. Або, якщо комітет не працює належним чином, то делегат може спробувати виправити становище.
— Постійно інформувати про справи свого заступника і працю
вати з ним для того, щоб заступник мав змогу замінити делегата в непередбаченому випадку.
— Пізніше, на 3-му році перебування на службі, працювати з новообраними делегатами для того, щоб передати основні знання про порядок роботи та проблеми Конференції.

Вимоги до делегатів носять характер рекомендацій і не є непорушними правилами, але є деякі риси, які можуть визначити підготовленість делегатів. Рекомендується, щоб делегат мав якнайменше 3-річний період одужання за програмою АА, досвід служіння в групі АА, регіоні АА, демонстрував знання традицій АА і Концепцій для Всесвітньої Служби AA, а також найважливіших потреб Товариства АА, знав і розумів структуру АА. Мав наявність часу не тільки для участі в Конференції, але для проведення необхідних заходів до і після Конференції (заходах, які проводить Національна Служба, збори комітету в Інтернеті, робота з документами і матеріалами, переписка електронною поштою, телефонні переговори, служба в своєму регіоні та інше). Делегат (до своїх виборів, коли він є кандидатом) повинен зважити, чи не буде заважати служіння в УКО його сім’ї і роботі (кар’єрі, бізнесу), повинен знати, як представляти Конференцію АА в своєму регіоні та вміти доносити і пояснювати рішення УКО АА і свого комітету. Делегат повинен вміти робити і приймати пропозиції, сприймати критику і вдаватися до неї, мати досвід проведення зборів. Також делегату необхідно мати змогу і навички для роботи в Інтернеті та технічні засоби для такої роботи.

Якщо ви хочете служити делегатом комітету УКО АА, то поставте собі наступні запитання:
Як ви працювали представником групи, членом регіонального комітету? Вам сподобалося виконувати ці обов’язки? Ви працювали активно? Ви обговорили можливість роботи зі своєю сім’єю і вашим роботодавцем? У Вас досить буде часу, щоб впоратися з великим обсягом роботи?

Ви знайомі з Положеннями про Конференцію і Національну Службу, книгою «АА дорослішає», із 12 Кроками, 12 Традиціями і 12 Концепціями? Ви поговорили з колишніми делегатами, щоб мати уявлення про те, яку роботу вам доведеться виконувати і скільки для цього буде потрібно зусиль і часу?

Вибори делегатів до Національної Службу АА і їх заступників.
На всіх регіональних Конференціях кожні три роки обираються (і щорічно цей вибір підтверджується) делегати в Національну Службу АА на 3-річний термін служби. У разі, якщо у встановлений термін делегат не був обраний на регіональній Конференції, утворюється незаповнена вакансія, а термін обрання делегата цього регіону переноситься на рік. У той же час не підлягає перенесенню (продовженню) термін служби делегата, що означає, що таким чином обраний делегат буде виконувати службу коротший термін. Рекомендується також обирати заступників делегатів (дублерів). Мандат заступника дає йому право:
а) у разі тимчасової відсутності делегата, брати участь в роботі Конференції з Обслуговуванню АА в Україні, комітеті Конференції;
б) у разі припинення служби делегатом, приступити до виконання цієї служби до кінця раніше встановленого терміну служби. При цьому виконання заступником (дублером) припиненої делегатом служби вважається як повний термін служби, якщо воно триває 12 і більше місяців.

У строк не пізніше, ніж за 2 тижні до засідання Української Конференції по Обслуговуванню служби кожного регіону АА надсилають в УРО та в УЦО АА дані про обраних делегатів до Національної Служби АА (в тому числі ім’я делегата, назва комітету, в якому він буде служити, номер його телефону та електронну адресу).
Процедура виборів делегатів до Національної Службу АА і їх заступників.

Конференція АА в регіоні вибирає до чотирьох делегатів до Національної Служби АА (для роботи в Комітетах УКО) та їх заступників відповідно до Положень про Конференцію або інших постанов кожного окремого регіону АА України. Під час проведення зібрання Української Конференції по Обслуговуванню довірена особа-алкоголік відповідного регіону представляє список делегатів та їх заступників до комітетів і служб. Раніше, до ХХІ УКО АА 2019 року, делегатів для роботи в комітетах обирала Українська Конференція по Обслуговуванню із кандидатів, яких пропонували регіони; нині таку відповідальність несуть регіони АА України.

Термін повноважень делегатів Національної Служби АА в Україні – три роки. Служба делегата починається на першому зібранні комітету УКО після закінчення зібрання Української Конференції по Обслуговуванню, і закінчується на третьому зібранні УКО. Служба делегата може виконуватися тільки протягом одного терміну. Ось таблиця, в якій вказано регіони АА України та роки ротації делегатів у відповідні комітети УКО станом після ХХІІ Конференції по Обслуговуванню АА в Україні 2020 року.

№ з/п Регіон Організаційний Комітет Інформаційний Комітет Літературний Комітет Фінансовий Комітет
1 Київський 2021 2023 2023 2022
2 Західний 2023 2023 2022 2022
3 Волинський 2022 2023 2023
4 Придніпровський 2021 2021 2022 2021
5 Полтавський 2021 2022 2021 2021
6 Східно-український
7 Південний

В другому стовпчику – перелік регіонів, які обирають делегатів, у верхньому рядку вказано чотири комітети УКО; на перетині рядку відповідного регіону зі стовпчиком відповідного комітету УКО вказано роки ротації делегатів до комітетів Української Конференції по Обслуговуванню. Прочерк у таблиці означає, що даний регіон поки не обирав делегата у даний комітет. Роки ротації змінюються після проведення чергової УКО АА; так у 2020 році 2020 рік змінився на 2023 рік, у 2021 році 2021 рік буде змінено на 2024 рік, і так далі. Рядки можуть додаватися та відніматися при створенні нового регіону, коли припиняється дія старого, або іншій реорганізації регіонів; стовпчики 3-6 також можуть додаватися та відніматися при створенні нового комітету, коли припиняється дія старого, або іншій реорганізації комітетів. Усі зміни здійснюються за рішенням Конференції по Обслуговуванню АА в Україні.

Витрати на участь делегатів у Конференції по Обслуговування АА в Україні традиційно відшкодовуються відповідними регіонами АА. Витрати на участь делегатів у заходах Національної Служби (інформаційні зустрічі, семінари тощо) відшкодовуються за рахунок УЦО АА, згідно бюджету УЦО АА, та рішень УРО АА.

Вимоги до інших членів комітетів УКО АА, їх вибори, терміни повноважень і ротація будуть описані у відповідних главах.