Конференція по Обслуговуванню АА в Україні

Метою Української Конференції по Обслуговуванню є донесення ідей АА до тих алкоголіків, які все ще страждають.

Найвищі повноваження в межах Товариства АА мають групи АА. Проте, для того, щоб Товариство могло ефективно функціонувати, групи передають частину своїх повноважень обраним представникам служб. Таким чином, повноваження служб АА завжди повинні спиратися на колективну свідомість всього нашого Товариства, перед яким ці служби несуть головну відповідальність. Конференція по Обслуговуванню АА в Україні (УКО АА), є активним і ефективно діючим виразником свідомості всього нашого Товариства. Українська Конференція по Обслуговуванню не зареєстрована офіційно. Українська Конференція по Обслуговуванню — опікун служб АА, і в той же час вона не є і ніколи не може стати владою для Товариства Анонімних Алкоголіків.

УКО АА при розгляді питань своєї діяльності та прийнятті рішень керується 12 Традиціями Анонімних Алкоголіків, 12 Концепціями для Всесвітньої Служби, діючими Положенням про Конференцію АА в Україні та Положенням про Роботу Національної Служби АА в Україні.

Положення про Конференцію по Обслуговуванню АА в Україні є неформальною угодою між Анонімними Алкоголіками і їх службами, яке визначає, як повинні виглядати обслуговування і функціонування АА в Україні. Положення про Конференцію не є правовим актом, а лише набором рекомендованих до застосування принципів і договірних правил, що виникли в результаті досвіду, навичок і способів дії АА, спираючись на які Спільнота АА в Україні може функціонувати як єдине ціле. Положення про Конференцію може бути змінено тільки під час зібрання Конференції, якщо принаймні 3/4 голосів голосуючих членів УКО (при збереженні кворуму) висловляться на користь необхідності змін.

Загальні гарантії Конференції:
У всіх своїх видах діяльності Конференція із загального обслуговування повинна дотримуватися духа Традиції АА, приділяючи велику увагу тому, щоб Конференція ніколи не стала місцем небезпечного багатства або влади;
що достатні поточні фонди плюс достатні резерви повинні бути завбачливим фінансовим принципом;
щоб жодного з членів Конференції не було поставлено на позицію із необмеженою владою над будь ким іншим;
що всі важливі рішення приймаються шляхом обговорення, голосування і, де це тільки можливо, зі значною одностайністю; що жодна дія Конференції жодним чином не є особисто каральною або такою, що провокує суспільні суперечки;
що хоча Конференція може діяти для служби Анонімних Алкоголіків, вона ніколи не повинна здійснювати будь-які управлінські дії;
що подібно Товариству Анонімних Алкоголіків, якому вона служить, сама Конференція назавжди залишатиметься демократичною у думці і дії.

Склад
До складу Української Конференції по Обслуговуванню входять:
1) не більше, ніж по одній довіреній особі-алкоголіку (класу «B») від кожного регіону АА в Україні;
2) не більше, ніж по одній довіреній особі неалкоголіку (класу «А») від кожного регіону АА в Україні;
3) два національних делегата (I і II терміну) на Європейське і Світове Зібрання АА, обраних з числа кандидатів, запропонованих регіонами АА в Україні;
4) до чотирьох делегатів (по одному в кожен комітет) на Українську Конференцію по Обслуговуванню від кожного регіону АА в Україні, іменованих надалі делегатами, обраних на регіональних Конференціях;
5) голова Правління Громадської організації «Український Центр Обслуговування Анонімних Алкоголіків», далі УЦО АА;
6) директор УЦО АА;
7) співробітники офісу УЦО АА, які беруть участь в роботі комітетів УКО;
8) виконавчий редактор журналу «Джерело»;
9) координатор служби несення послання в місцях позбавлення волі (МПВ).

Українська Конференція по Обслуговуванню і Українська Рада Обслуговування, за власною ініціативою або на прохання комітету УКО, може запросити для участі в Конференції друзів АА, а також фахівців, експертів і професіоналів, із правом дорадчого голосу.

У Конференції, також, можуть брати участь спостерігачі з інших країн. Зазвичай запрошуються двоє: один – із країни де Товариство АА розвинуте більше за наше, ми вчимося їхньому досвіду; другий – з країни, яка може перейняти наш досвід. Країни, з яких запрошуються спостерігачі, визначає УРО АА за рекомендаціями національних делегатів, голова УРО надсилає цим країнам офіційне запрошення з електронної пошти Ради. Відпо- відають за відносини зі спостерігачами національні делегати.

Вимоги до членів УКО АА, вибори, терміни повноважень і ротація будуть описані відповідно у наступних главах.