Національний делегат

Вимоги до кандидатів у національні делегати носять характер рекомендацій. Бажано щоб кандидат у національні делегати мав по меншій мірі 3-річний період одужання за програмою АА, знав необхідну в службі іноземну мову (або, якщо є така можливість, міг найняти перекладача), мав досвід служіння в Національній Службі АА, демонстрував знання традицій АА і Концепцій для Всесвітньої Служби AA, а також найважливіших потреб Товариства АА. Кандидат повинен розуміти, що його діяльність в УРО буде займати багато часу (поїздки на Конферен- цію, на міжнародні зустрічі, щоквартальні збори Ради, участь у заходах, які проводить Національна Служба, участь у заходах, які проводять регіони ; збори Ради в Інтернеті, робота з документами і матеріалами, переписка електронною поштою, телефонні переговори та інше), вирішити, чи не буде заважати служіння в Раді його сім’ї і роботі (кар’єрі, бізнесу). Кандидат повинен знати, як представляти Товариство АА України на Європейському Зібранні Служб АА і на Світовому Зібранні Служб АА, вміти доносити службам УКО АА і регіонам про структуру АА та досвід інших країн, вміти пояснювати рішення і рекомендації прийняті на міжнародних зборах з обслуговування АА. Також кандидату необхідно мати змогу і навички для роботи в Інтернеті та технічні засоби для такої роботи.

Вибори кандидата в національні делегати
На всіх регіональних Конференціях, що проходять у парні роки, можуть обиратися кандидати в національні делегати, на 4-річний термін служби.

Кандидат повинен знати, що національний делегат, крім участі в Європейському Зібранні Служб АА і в Світовому Зібранні Служб АА, повинен:
а) знаходити час на участь в інших міжнародних зустрічах, у роботі Української Ради Обслуговування;
б) складати звіт про свою діяльність на службі в Українській Конференції по Обслуговуванню і Українській Раді Обслуговування.

Кандидатом в національні делегати може бути також не алкоголік, друг АА, що задовольняє вимогам до довіреної особи-неалкоголіка.

Процедура виборів національного делегата I-го Терміну і його заступника (національний делегат ІІ-го Терміну служить 3-й і 4-й роки свого терміну повноважень і не обирається на ІІ-й Термін, а може підтверджуватися Конференцією).

Українська Рада Обслуговування представляє Українській Конференції по Обслуговуванню кандидата, обраного для не- сення служби національного делегата, з проханням про затвердження цього вибору.

Українська Конференція по Обслуговуванню голосує по представленому кандидату, приймаючи рішення відповідно до
порядку виборів в служби АА (Положення про Конференцію АА в Україні, розділ Х). Порядок виборів в служби АА є вище, де говориться про вибори кандидата в довірені особи-алкоголіки.

У разі браку голосів для затвердження представленого кандидата в службі національного делегата, виникає незаповнена вакансія.

Український Центр Обслуговування висилає інформацію про зроблений вибір національного делегата Європейському та Світовому Зібранню Служб АА.

У строк не пізніше, ніж за 2 тижні до зібрання Української Конференції по Обслуговуванню служби кожного регіону АА надсилають в УЦО АА резюме і заповнені анкети з даними обраного кандидата в національні делегати.

Термін повноважень національного делегата – чотири роки. Національні делегати починають і закінчують свою службу на зборах Української Конференції по Обслуговуванню з моменту обрання нового кандидата до національної служби, служба може виконуватися тільки протягом одного терміну. Рекомендується, щоб національний делегат I Терміну мав заступника.

Витрати на участь національних делегатів на Конференцію по Обслуговуванню АА в Україні, в роботі Ради Обслуговування та комітетів УКО, а також витрати на їх участь в Світовому і Єв- ропейському Зборах відшкодовуються з коштів УЦО АА, згідно бюджету УЦО АА, та рішень УРО АА. Не всі міжнародні поїздки можуть бути заплановані у Бюджеті УЦО АА, тобто Центр Обслуговування не завжди має змогу профінансувати деякі міжнародні поїздки національних делегатів; у таких випадках національні делегати можуть звернутися за допомогою в Служби АА інших країн, але обов’язково за погодженням УРО АА.

Національні делегати в письмовій формі звітують Конференції про свою участь в Світовому і Європейському Зібраннях.