Положення про Інформаційний комітет

Положення про Інформаційний комітет, Конференції регіону АА «Київ»

 

 1. Загальні положення

  1. Положення про Інформаційний комітет, є основним документом, який регламентує діяльність Служби, питання його компетенції, порядок формування складу і визнає місце цього органу в структурі Конференції регіону АА «Київ».
  2. Інформаційний комітет є невід’ємною частиною Конференції регіону АА «Київ», яка є обслуговуючим органом, та не виконує керуючих функцій.
  3. Свою діяльність Інформаційний комітет здійснює на підставі рішень Конференції та Ради регіону АА «Київ», у тісній співпраці з робочими Комітетами і Службами Конференції регіону АА «Київ».
  4. Інформаційний комітет звітує про виконану роботу перед Конференцією та Радою регіону АА «Київ».
  5. У своїй діяльності Інформаційний комітет керується Дванадцятьма Традиціями АА, Дванадцятьма Принципами всесвітнього служіння АА, робочими документами: Положенням про Конференцію регіону АА «Київ», та Керівництвом по Комітетам і Службам Конференції регіону АА «Київ».
 2.  

 3. Основні завдання Комітету:

  1. Інформування громадськості, в Регіоні АА «Київ», про функціонування Спільноти АА;
  2. Підготовка та проведення інформаційних заходів, затребуваних Товариством у регіні АА «Київ»;
  3. Інформаційна підтримка діяльності Конференції регіону АА «Київ».
 4.  

 5. Напрямки діяльності Комітету:

  1. Проведення інформаційних зустрічей в Регіоні АА «Київ» з співробітниками:
  2. • лікувальних установ та медичних закладів;
   • органів внутрішніх справ;
   • пенітенціарних служб та слідчих ізоляторів;
   • релігійних організацій та притулків;
   • сфери освіти (вищі і середні навчальні заклади);
   • соціальних служб;
   • реабілітаційних центрів;
   • органів державного управління;

  3. Налагодження контактів та співпраця з іншими спільнотами в Регіоні АА «Київ», що працюють за Програмою 12 Кроків;
  4. Збір інформації про досвід груп АА в Регіоні, та структур обслуговування АА в Україні по інформуванню громадськості;
  5. Постійна інформаційна підтримка сайту АА в Регіоні АА «Київ», оновлення оголошень про події та проведенні заходи;
  6. Наповнення сторінки сайту інформаційними матеріалами, з метою збереження і використання накопиченого досвіду;
  7. Інформаційна підтримка по проведенню святкових форумів АА в Регіоні, та забезпечення інформаційними матеріалами АА;
  8. Інформаційна підтримка семінарів з вивчення досвіду інформування громадськості про діяльність АА і по обміну досвідом між українськими та зарубіжними структурами обслуговування АА;
  9. Реагування на випадки порушення членами АА анонімності в спілкуванні із ЗМІ та організаціями поза АА;
 6.  

 7. Формування та склад Інформаційного комітету

  1. Рішення про створення (відтворення) або припинення діяльності Комітету приймає виключно Конференція регіону АА «Київ».
  2. До складу комітету входять:
  3. • представники від груп в регіоні АА «Київ»;
   • довірена особа Ради Регіону, спрямована для роботи в Комітет;
   • делегат Регіону в Інформаційний Комітет Країни (з дорадчим голосом, без права голосування);

  4. Голова Комітету обирається членами Комітету на 1 рік, і затверджується на на Конференції або Радою регіону АА «Київ».
  5. Голова Комітету займається координацією роботи членів Комітету, представляє Комітет на Конференції регіону АА «Київ» і здійснює зв’язок з іншими Комітетами в Регіоні. Призначає терміни засідань Комітету.
  6. Кандидатура голови Комітету визначається голосуванням при більшості не менше ніж 2/3 голосів від загального числа членів Комітету та затверджується на Конференції або Радою регіону АА «Київ».
  7. Функції заступника голови і секретаря Комітету можуть виконувати будь-які члени Комітету, обрані самим Комітетом.
  8. Комітет може, з метою поліпшення своєї діяльності, утворювати цільові підкомітети.
  9. До роботи за напрямками діяльності Підкомітету, можуть залучатися сторонні фахівці, які володіють необхідною професійною кваліфікацією.
  10. До складу Підкомітету входять:
   • члени Комітету, відповідальні за діяльність Підкомітету;
   • члени груп АА, служіння яких тематично пов’язане з даними Підкомітетом;
   • сторонні фахівці, які володіють необхідною професійною кваліфікацією.

  11. Особи, які відповідають за діяльність підкомітету, звітують про свою діяльність на засіданні Комітету.
  12. При делегуванні членів АА для служіння в Комітет і Підкомітет, та обранні голови Комітету, повинен враховуватися їх досвід служіння в групі АА, в структурах АА, та безперервний стаж тверезості (рекомендовано два роки), та бажання працювати в даному напрямку.
 8.  

 9. Взаємодія Інформаційного комітету з членами Конференції регіону АА «Київ»

  1. Члени Конференції регіону АА «Київ», а також будь-які структури з обслуговування Товариства в регіоні АА «Київ» можуть звертатися до голови Інформаційного комітету, або будь-якого члена Інформаційного комітету з пропозицією розглянути питання, що відноситься до компетенції Інформаційного комітету. Таке питання може бути розглянуто на найближчий, або на спеціально скликаній робочій зустрічі Інформаційного комітету.
 10.  

 11. Заключні положення

  1. Положення затверджується рішенням Конференції або Радою регіону АА «Київ».
  2. Будь-які зміни і доповнення до цього Положення проходять стадію обговорення на робочих зустрічах Організаційного та Літературного Комітетів, з наступним затвердженням на Конференції або Радою регіону АА «Київ».
  3. Вся інформація про діяльність та рішення Інформаційного комітету повинна зберігатися в архіві Ради регіону АА «Київ».