Положення про літературний комітет

Літературний Комітет

Мета Комітету: Комітет займається всією сукупністю справ, пов’язаних з розповсюдженням літератури АА та виданням «списку адрес груп АА» в Регіоні, працює керуючись Традиціям АА, у відповідності до Положення про Конференцію Служб Регіону АА «Київ».

Склад Комітету: В Комітет входять представники окремих груп АА (по 1 особі від кожної групи), Довірена особа Ради Регіону, направлена для роботи в Комітеті.. В зібраннях Комітету мають право приймати участь (з дорадчим голосом, без права голосування) делегат Регіону в Літературний Комітет Служби країни, відповідальні за розповсюдження літератури в групах.

Сфера діяльності: Комітет допомагає Раді Регіону. Роз’яснює значення літератури АА в реалізації програми одужання, піклується та інформує Раду Регіону та групи про поточний стан справ в розповсюдженні літератури АА в Регіоні.