Положення про Конференцію

Положення про Конференцію регіону АА «Київ»
 

I ВСТУП

Положення про Конференцію регіону АА «Київ» є набором загальноприйнятих принципів та описом взаємовідносин в обслуговуванні груп АА.

Положення про Конференцію – це зведення договірних правил, і сила його дії на користь АА ґрунтується на досвіді, навичках та засобах, рекомендованих до практики, а не на обов’язкових правових зобов’язаннях, що дозволяє Спільноті АА діяти в регіоні як одне ціле.

Положення про Конференцію – це неофіційна угода між Анонімними Алкоголіками та їх службами, що встановлює, як має виглядати провадження обслуговування й функціонування АА в Регіоні.

Положення прийнято в дусі Спільноти Анонімних Алкоголіків, з повним дотриманням принципів демократії.

II МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

 
 
 
 
 
 
 

Сфера діяльності Служби Довірених осіб, утворюючих Раду Регіону.

 
Голова Ради Регіону відповідає за діяльність Ради Регіону в період між зібраннями Конференції Служб Регіону.
збирає інформацію та звітує про діяльність Ради Регіону та надає рекомендації Конференції Служб Регіону.
представляє Регіон в контактах з представниками організацій поза АА, відповідає за контакти з організаціями, установами поза АА та засобами масової інформації.
координує діяльність інших служб.
відповідальний за реалізацію рекомендацій Конференції Служб Регіону.
готує та проводить зібрання Ради Регіону.
відповідальний за організацію та проведення Конференцій Служб Регіону.
відповідальний за організацію зустрічей під патронатом Регіону.
відповідає за контакти з Українським Центром Обслуговування та Головами груп АА.
бере участь в роботі Організаційного Комітету.
 
b. Заступник Голови Ради Регіону
виконує обов’язки Голови Ради Регіону на час його відсутності.
взаємодіє з іншими співтовариствами, а також організаціями та установами, які займаються проблематикою тверезості.
підтримує контакт та співпрацю з іншими Регіонами АА
відповідальний за організацію інформаційних зборів АА на території Регіону АА «Київ».
бере участь в роботі Інформаційного Комітету.
 
c. Секретар Ради Регіону
відповідає за складання протоколів засідань Ради Регіону та Конференції Служб Регіону.
організовує процес руху кореспонденції в Регіоні.
 
d. Скарбник Ради Регіону
веде фінансовий облік коштів Регіону та відповідає за їх збереження.
бере участь в роботі Фінансового Комітету.
 
e. Довірена особа Регіону, направлена на роботу в Літературний Комітет
відповідальна за видання (виготовлення) «Регіонального списку адрес груп АА»
бере участь в роботі Літературного Комітету.
 
3. Служби Країни
 
Регіон АА «Київ» вибирає та делегує до Служби Країни 4-х делегатів, по одному в кожний Комітет (Організаційний, Фінансовий, Інформаційний, Літературний), а також одну Довірену особу в Українську Раду Обслуговування та його заступника.
 
Делегати в Служби Країни приймають участь в:
Конференції по обслуговування АА в Україні
Комітетах Конференції по обслуговуванню АА в Україні
Конференціях Служб Регіону АА «Київ»
зібраннях Ради Регіону
зібраннях регіональних Комітетів
 
Довірена особа Регіону в Українській Раді Обслуговування АА:
приймає участь в Конференції по обслуговування АА в Україні
приймає участь в Українській Раді Обслуговування АА
приймає участь в роботі Конференції по Обслуговуванню АА в Україні.
приймає участь в Конференціях Служб Регіону АА «Київ»
приймає участь в зібраннях Ради Регіону
підтримує тісний контакт зі своїм замісником
 
Замісник Довіреної особи Регіону в Українській Раді Обслуговування
заміщує Довірену особу в разі його відсутності
приймає участь в Конференції по Обслуговуванню АА в Україні
приймає участь в Конференціях Служб Регіону АА «Київ»
приймає участь в зібраннях Ради Регіону
підтримує тісний контакт з Довіреною особою Регіону в Українській Раді Обслуговування АА
Джерело: https://gso.aa.kiev.ua/kerivnictvo-po-sluzhbam-regionu-aa-kiev/
Copyright © 2021 by Alcoholics Anonymous World Services, Inc.