Представник групи по загальному обслуговуванню

За словами Білла У., “сила нашої структури обслуговування починається з самої групи яка обирає представника групи по загальному обслуговуванню; я достатньо переконливо наголошую на важливості представника групи по загальному обслуговуванню (ПЗО)».

Служба ПЗО полягає насамперед у підтримці зв’язку вашої групи з АА в цілому. Під час засідань Регіональних структур ПЗО представляє голос групової свідомості, передаючи думку групи іншим членам Регіональної Конференції або членам Ради Регіону. Делегати на Українську Конференцію в свою чергу передають цей голос Конференції Регіону. Це двостороння комунікація, яка покладає на ПЗО також на відповідальність за інформування групи про будь-яку діяльність Конференції регіону і Конференції національної служби, з метою забезпечення єдності та зростання Товариства. Тільки тоді, коли ПЗО інформує групу про діяльність Регіональних та Національних структур та повідомляє їх про голос групової свідомості, Конференція дійсно може ефективно служити Товариству АА в цілому.

В той же час, згідно Концепції IV, обираючи ПЗО, група надає йому право на прийняття самостійних рішень їз питань, що стосуються його компетенціїї.

Основні завдання представника групи по загальному обслуговуванню:
• регулярно відвідує засідання служб регіону.
• інформує групу про діяльність АА на міжгруповому, регіональному та національному рівнях.
• надає регіональним і ноціональним службам актуальну інформацію про свою групу.
• вивчає всі матеріали, які закладені в 12 традиціях, 12 концепціях та іншій літературі АА.
• приймає активну участь у роботі регіональних структур.
• приймає активну участь в роботі своєї групи.

Досвід АА показує, що найкращими кандидатами на службу ПЗО є члени АА, які відповідають наступним вимогам:
• має довіру групи.
• досвід служіння на групі на різних посадах.
• не менше 2-х років безперервної тверезості (якщо група не вирішить інакше).
• добре знання Традицій та Концепцій АА.
• здатність враховувати всі точки зору.
• знання літератури та структури АА.
• має достатньо часу і можливостей для відвідування засідань регіональних структур.

Представника групи по загальному обслуговуванню зазвичай обирають на робочих зборах групи. Щоб підкреслити важливість цієї служби, група інформується про роль і завдання ПЗО. Кожна група сама визначає, яка кількість голосів потрібна для обрання ПЗО. Це може бути або проста більшість, або вибори проводяться за процедурою «третього завіту», який вимагає більшості у дві третини голосів. ПЗО, як правило, служить три роки.

Після обрання ПЗО голова групи надає секретарю Ради Обслуговування Регіону таку інформацію:

1) назва групи,

2) ім’я ПЗО, номер телефону та електронну адресу,

3) ім’я попередньо- го ПЗО.

Дуже важливим є обрання групою заступника ПЗО, який бере участь у засіданнх Ради Регіону за відсутності основного представника, допомагає ПЗО виконувати його функції, відвідує регіональні зібрання, де це можливо, і тим самим отримує необхідний досвід, щоб в майбутньому зійняти посаду ПЗО.

Як свідчить сучасний досвід, більшість груп надають фінансову підтримку своїм представникам для участі в обслуговуючих заходах (оплата транспортних витрат, реєстраційні внески тощо).

На жаль буває, що з різних причин (об’єктивних або суб’єктивних) ПЗО неналежно виконує свою роботу. Стосовно таких ситуацій АА покладається на автономію групи. Кожна група встановлює свою власну практику або методи поведінки з цього приводу, але зазвичай пропонується попросити представника подати у відставку, якщо він не в змозі виконувати обов’язки, пов’язані з його службою.