Призначення групи АА

В даному розділі розглянуті питання роботи групи АА в контексті загального обслуговування. Детальну інформацію про роботу групи можна отримати з брошури «Група АА ..там, де все починається».

Групи АА є основною та фундаментальною ланкою та справжньою основою структури спільноти АА. Як пише Білл У. в есе про Першу Концепцію: «Групи АА сьогодні несуть остаточну відповідальність та мають остаточну владу для наших всесвітніх служб – тими особливими елементами діяльності загального обслуговування, котрі уможливлюють нашому Товариству функціонувати як єдине ціле. Групи прийняли цю відповідальність в 1955 р. на Міжнародній Конференції в Сент-Луісі. Там, за дорученням Др. Боба, довірених осіб і ветеранів АА, я здійснив передачу відповідальності світової служби нашому цілому Товариству» (Уривок із «Дванадцяти Концепцій для всесвітньої служби», написаний Біллом В., включений до Керівництва з обслуговування АА США і Канади).

У Традиції Третій (Розгорнута форма) і в другому абзаці Гарантії VI в Дванадцятій Концепції організації всесвітнього обслуговування АА вдало описано, що представляє собою група АА:

Традиція Третя: Наше членство повинно включати всіх, хто страждає від алкоголізму. Тому ми не можемо відмовити нікому, хто бажає одужати. Також членство в АА ніколи не повинно залежати від грошей чи конформізму. Будь-які два або три алкоголіки, що зібралися разом задля тверезості, можуть називати себе групою АА, за умови, що вони не мають іншої приналежності.

Шоста гарантія: ‘‘В попередніх Концепціях багато уваги приділялося незвичайним свободам, які Традиції АА надають окремому члену та його групі: жодних покарань не накладається за недотримання принципів АА; жодних оплат або стягнень не здійснюється – існують лише добровільні пожертви; ніхто не може бути виключений з АА – членство завжди буде особистим вибором; кожна група АА проводить свої внутрішні справи на свій розсуд – лише пропонується утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди АА як цілому; і нарешті, що будь-яка група алкоголіків, які збираються разом заради тверезості, можуть називати себе групою АА при умові, якщо вони, як група, не матимуть інших цілей та не виявлятимуть приналежності до іншої організації.‘‘

Членам Групи надзвичайно важливо знати суть Дванадцяти Традицій АА. Традиції вимагають, щоб кожна група та її члени відмовлялися від усіх бажань, амбіцій та невдалих дій, які можуть створити значні розбіжності між нами або похитнути довіру до нас у світі. Дванадцять традицій АА мають таке саме значення для виживання групи та гармонії, як і Дванадцять Кроків АА для тверезості та душевного спокою кожного окремого члена АА. Без застосування Традицій важко створити хорошу і доброзичливу атмосферу в групі. А дружба та злагода в групі мають величезний вплив на одужання її членів та ефективність допомоги страждаючому алкоголіку. Досвід АА показав, що групи, які не слідують духу Традицій АА, часто розпадаються.

Для виконання Традиції п’ятої (У кожної групи є лише одна головна мета – нести своє послання до алкоголіка, який все ще страждає) завдання групи полягає не лише в організації і про- ведення регулярних зборів. Важливою і необхідною формою ак- тивності членів групи є:
• участь у проведенні семінарів АА;
• участь у організації інформаційних зустрічей АА;
• участь у зборах АА в місцях позбавлення волі;
• розповсюдження інформаційних матеріалів про АА в лікарнях, реабілітаційних центах тощо;
• допомога в організації заходів під егідою регіональних і національних АА.