Рада Обслуговування (РО) регіону АА

Конференція по Обслуговуванню регіону АА визнає, що головна ініціатива і відповідальність за більшість справ, пов’язаних зі службами АА повинні належати наділеним довірою учасникам Конференції, які виступають в якості Ради Обслуговування АА регіону.

Метою Ради Обслуговування є служіння Товариству Анонімних Алкоголіків регіону: донесення ідей до тих алкоголіків, які все ще страждають. Постійна турбота Ради Обслуговування – поточне інформування Товариства АА регіону про реалізацію несення послання, а також про важливі проблеми, що виникають при цьому.

Рада Обслуговування працює під час зібрання Конференції по Обслуговуванню регіону, а також між такими зібраннями, здійснюючи контакти шляхом безпосередніх зустрічей, поштового зв’язку, електронної пошти, телефонного зв’язку.

Члени Ради Обслуговування планують основні напрямки діяльності Товариства АА в регіоні, і на них лежить основна відповідальність за справи Товариства АА регіону, фінанси, і за управління цими сферами.

Рада Обслуговування виробляє і представляє проєкти рекомендацій, пропозицій і запитань для Конференції по Обслуговуванню АА в регіоні, після їх попереднього обговорення на групах у відповідних комітетах КО регіону. Цей принцип повинен дати можливість вироблення спільної позиції щодо поданих питань.

Рада Обслуговування може направляти на адресу КО регіону та УКО питання по кожній справі, що стосується Товариства АА. Рада Обслуговування кожен раз займає позицію по проєктам рекомендацій, проблемам і питанням, порушених групами і комітетами КО, повідомивши про цю позицію групи та відповідний комітет. Постійна турбота Ради Обслуговування – стежити за тим, щоб всі отримали відповідь на свої порушені питання.

Рада Обслуговування відповідає і слідкує за виконанням рішень Конференції з Обслуговування АА в регіоні.

Рада Обслуговування складає звіти (протоколи) своїх зібрань, і направляє їх в комітети КО і в групи регіону.

Рада Обслуговування звітує про свою діяльність учасникам Конференції регіону.

РО регіону АА при розгляді питань своєї діяльності та прийнятті рішень керується 12 Традиціями Анонімних Алкоголіків, приймає всі необхідні заходи для збереження 12 Традицій.

РО регіону АА у своїй діяльності також керується 12 Концепціями для Всесвітньої Служби, діючим Положенням про Конференцію АА в регіоні.

Склад Ради Обслуговування регіону вимоги до членів РО, процедура виборів, термін повноважень, ротація, їх обов’язки, порядок проведення зборів Ради визначаються Положенням про Конференцію даного регіону АА або відповідними рішеннями Конференції, або структурними підрозділами даного регіону.

Рада Обслуговування вибирає зі свого складу Голову РО АА регіону, заступника голови РО і секретаря.

Голова РО не яким чином не рахується вище інших членів Ради. В його обов’язки входить організація і проведення зборів РО. Голова Ради Обслуговування скликає і особисто веде збори РО АА регіону (надає і позбавляє слова, слідкує за регламентом зборів, підраховує голоси при голосуванні, допомагає секретарю складати протокол зборів, запрошує гостей за згодою інших членів Ради, пропонує дату наступних зборів та слідкує, щоб на зборах була спокійна ділова атмосфера). Голова РО є заступником ведучого під час проведення Конференції по Обслуговуванню регіону, бере на себе відповідальність за складання протоколу Конференції та оперативне ознайомлення із протоколом груп та Інтергруп свого регіону. Голова Ради Обслуговування консуль- тується з членами Національної та регіональних Конференції з усіх питань які стосуються товариства АА в регіоні та Україні. Голова РО звітує на Конференції по Обслуговуванню та зборах Ради регіону про свою діяльність та діяльність РО АА регіону. Голова Ради Обслуговування регіону безпосередньо контактує з головою УРО АА.

Заступник голови РО виконує обов’язки голови Ради Обслуговування АА регіону коли той по тій чи іншій причині не може виконувати свої обов’язки, як на короткий термін, так і на довгий – коли голова Ради зовсім припиняє свою діяльність.

Секретар РО АА регіону складає протоколи зборів Ради та розсилає їх членам Ради Обслуговування, комітетам і службам КО свого регіону. Секретар зберігає всю інформацію про діяльність і рішення Ради Обслуговування АА свого регіону.

Комітети і служби АА регіону працюють під час зборів Конференції по Обслуговуванню АА в регіоні, а також між зібраннями КО, здійснюючи контакти шляхом безпосередніх зустрічей, поштового зв’язку, електронної пошти, телефонного зв’язку, Інтернету. Кожен комітет КО самостійно встановлює режим своєї роботи (місце, систему комунікації, періодичність, порядок ден- ний тощо). Комітети складають протоколи своїх зборів та звіти про свою діяльність і відправляють їх в РО АА свого регіону.

Комітети і служби КО діють згідно з Положенням про Конференцію даного регіону АА або згідно з відповідними рішеннями Конференції чи структурними підрозділами даного регіону.