Редколегія журналу «Джерело»

Історія
«Джерело» – журнал Української спільноти Анонімних Алкоголіків. Його почали видавати у березні 1998 року в м. Луцьк. За приклад взяли американський «Грейпвайн» та польський «Карлік». Спочатку над виданням працювало кілька ентузіастів-любителів, схильних до журналістської роботи. «Джерело» друкували на принтері, листки скріплювали вручну, розповсюджували по групах усіх регіонів України.

Згодом у 2014 році на XVI Конференції по Обслуговуванню АА в Україні ухвалили рішення про створення редколегії журналу «Джерело». Відтоді вона стала невід’ємною частиною Конференції. До речі, рішення про припинення, або потім відтворення, діяльності журналу приймає виключно Конференція по Обслуговуванню АА в Україні.

Формат і тираж
Журнал друкується накладом від 200 до 500 примірників. Видається у форматі А5, до 36 друкарських аркушів двома мовами – українською і російською. Номери, приурочені до ювілейних подій АА, видаються форматом А4. Як правило, «Джерело» друкують чотири рази на рік. При чому, кожна дата виходу у світ синхронізується із датою проведення форуму АА в одному із міст України. Відтак, новий номер журналу презентують саме під час організації такого багатолюдного зібрання АА, пропонуючи його разом із іншою літературою Анонімних Алкоголіків.

Мета
«Джерело» не повчає і не нав’язує, а лише передає досвід одужання, почуття, думки й прагнення Анонімних Алкоголіків із різних міст України та закордону. Робить це за допомогою друкованого слова; світлин, що не порушують анонімності; QR кодів, котрі містять посилання на Інтернет-ресурси АА та тих сайтів, де розповідається про діяльність АА.

На сторінках журналу друкуються життєві історії членів АА: про те, як алкоголь руйнував їхні долі, а знайомство із Товариством зупинило падіння у безодню, навчило жити повноцінно й тверезо. Інформується про форуми, семінари, круглі столи, зліти, конференції, інші заходи, що проводяться під егідою АА. На шпальтах видання детально розповідається про Програму АА в цілому, деталізуються окремі її аспекти, описується досвід проходження Кроків, пояснюються Традиції та Концепції. Журнал детально описує досвід служіння українських Анонімних Алкоголіків у різних сферах нашого Товариства (організаційній, фінансовій, інформаційній, літературній тощо). Таким чином, активно заохочує й інших членів АА займатися служінням. На його сторінках є передруки із американського «Грейпвайну», польського «Карлика» чи інших зарубіжних видань. Свої статті надсилають автори, які живуть за кордоном і бажають поділитися із українцями власним досвідом.

Структура
Журнал видається завдяки злагодженій та ефективній роботі Редколегії. Очолює її Виконавчий редактор. Його обирають раз на три роки на Конференції АА України. За Виконавчого редактора мають проголосувати не менше 2/3 її членів. Обов’язково враховують його професійну підготовку, організаційні здібності, відповідальність, мобільність, оперативність, досвід служіння і термін тверезості.

Виконавчий редактор несе повну відповідальність за керівництво і координацію роботи Редколегії та вихід у світ журналу. Організовує зібрання Редколегії у скайпі стільки разів, скільки цього потребуватиме виробнича необхідність для повноцінного видання журналу.

До Редакційної колегії також входять:
– Відповідальний секретар (його функції може виконувати і Виконавчий редактор). Він проводить первинне редагування матеріалів, формує випуск. Виділяє головні думки, пише влуч- ні заголовки і анонси матеріалів, розподіляє статті по рубрикам. Загалом формує імідж і презентабельність видання.
– Літературний редактор редагує матеріали після первинної обробки Відповідальним секретарем. Доводить їх до стану повної літературної готовності до друку.
– Старший редактор проводить макетування, верстку журналу, слідкує за граматикою й стилістикою редагованого рукопису, вдосконалює композицію видання, усуває смислові невиразності, уточнює формулювання, виправляє пунктуаційні та орфографічні помилки.
– Голови Інформаційного та Літературного комітетів допомагають організувати роботу так, щоб у встановлені строки забезпечити журнал необхідною кількістю різножанрових матеріалів для друку (10-14 статей).
– Представники регіонів, волонтери готують статті, залучають авторів, пропонують ідеї поліпшення журналу.
Загалом, Редколегія журналу збирає, готує, обговорює і редагує статті журналу. Приймає рішення про його зовнішній вигляд і формат, дату й періодичність виходу журналу. У разі кардинальної зміни формату чи інших нововведень, які можуть змінити вартість його друку – інформує про це УРО АА та аргументовано пояснює необхідність даних дій.

Фінансова підтримка
Друк журналу оплачує УЦО АА, згідно з відповідною угодою, укладеною із типографією.
За кожен номер журналу зарплату отримує і Старший редактор, який верстає журнал, займається його дизайном та доводить видання до вигляду, готового до друку. Рішення про оплату праці іншим учасникам творчого процесу, при виникненні такої необхідності, приймає УКО або УРО АА.

Розповсюдження
Як правило, близько половини тиражу, викупляють регіональні структури обслуговування АА. Далі вони розповсюджують його по групам свого регіону, лікарняним закладам, реабілітаційним центрам, місцям позбавлення волі тощо. Іншу частину журналу реалізують під час проведення форумів, семінарів та інших заходів АА. Втім, поки що турбує не досить висока зацікавленість членів АА у цьому виданні, його незатребуваність у період відсутності масових заходів АА. Кілька разів навіть порушувалося питання про закриття «Джерела», що не знайшло необхідної підтримки.

Останні напрацювання
Незважаючи на низький тираж, журнал постійно розвивається, удосконалюється, враховуючи побажання читачів. Зокрема, у 2019 році поліпшилися його дизайн, структура та наповнюваність. Більше уваги стали приділяти актуальним темам та точності написання матеріалів. Кращі з них обов’язково анонсують влучною цитатою на кольоровій обкладинці чи на першій сторінці змісту. Мова стала більш простою, доступною і зрозумілою. Члени редколегії, які працюють над виданням, намагаються формувати більш влучні заголовки, розбивати статті на частини з окремими підзаголовками, що значно краще для загального сприйняття матеріалів читачами.

Триває обговорення щодо подальшого удосконалення дизайну та поліпшення розповсюдження журналу. При виявленні до нього більшої уваги й зацікавленості з боку членів АА, можна було б збільшити тираж «Джерела» і знизити його ціну. А це, без сумніву, зробило б його ще доступнішим. Анонімні Алкоголіки ви- знають, що «Джерело» – єдине всеукраїнське друковане видання нашої спільноти, свого роду, творчий видавничий дизайн-центр, зосередження фахівців друкованого слова з різних регіонів нашої держави, і обіцяють всіляко підтримувати його.