Регіони АА в Україні

Найвищі повноваження в межах Товариства АА мають групи АА. Проте, для того, щоб Товариство мало змогу ефективно функціонувати, групи передають частину своїх повноважень обраним представникам служб. Таким чином, повноваження служб АА завжди повинні спиратися на колективну свідомість всього нашого Товариства, перед яким ці служби несуть головну відповідальність.

Регіони АА створюються для несення послання, що перевищують можливості однієї групи АА на певній території. Регіони АА можуть брати будь-яку назву.

Рішення про створення нових регіонів АА України приймають групи та Інтергрупи, які вважають за необхідне об’єднатися з існуючими регіонами для здійснення головної мети Товариства АА – донесення ідей до тих алкоголіків, які все ще страждають; і таким чином приєднатися до структури обслуговування АА України. Рішення про ліквідацію або реорганізацію існуючих регіонів АА України також приймають групи та Інтергрупи відповідних регіонів.

Конференція по Обслуговуванню АА приймає рішення про внесення нових регіонів АА в Україні до переліку регіонів «Положення про Конференцію по Обслуговуванню АА в Україні», розділ ХІ.2 або вилучення із переліку регіонів, які припиняють існування.

Регіони АА в Україні вперше було утворено у 2012 році рішенням ХIV Української Конференції по Обслуговуванню АА (УКО АА).

В Україні, керуючись добровільним волевиявленням груп АА, існують такі регіони AA:
1. Західно-Український регіон.
2. Волинський регіон.
3. Київський регіон.
4. Східний регіон.
5. Полтавський регіон.
6. Південний регіон.
7. Придніпровський регіон.

Структура регіону визначається Положенням про Конференцію даного регіону АА або відповідними рішеннями Конференції, або структурними підрозділами даного регіону. Регіони АА України діють самостійно, тобто Українська Конференція по Обслуговуванню (УКО АА) не керує діями регіону, але є спільні для всіх регіонів моменти, а також зобов’язання, які (за погодженням своїх груп та Інтергруп) беруть на себе регіони АА України.

Підрозділами структури регіону є:
1) Конференція по Обслуговуванню АА даного регіону;
2) Рада Обслуговування АА даного регіону;
3) Служби (комітети та інші), які утворює регіон.

Конференція по Обслуговуванню (КО) і Рада Обслуговуванню (РО) АА регіону є структурами загально необхідними для кожного регіону АА України.

Регіони АА України можуть утворювати місцеві Офіси обслуговування (громадські організації «Інтергрупа») і реєструвати їх у відповідних державних органах. ГО «Інтергрупа» діє в рамках свого Статуту та діючих законів України. Також регіони можуть отримувати необхідну для них (юридичну, інформаційну тощо) підтримку від Українського Центру Обслуговування (УЦО АА).