Служба несення послання в МПВ

Служба несення послання в місцях позбавлення волі

Організація груп АА у виправних установах — Наша головна мета.

Групи АА створюються в тісній співпраці між співробітника- ми пенітенціарних установ та членами Товариства АА. В своїй основі група АА функціонує по правилам встановленим адміністрацією установи. При цьому, всі зацікавлені в існуванні групи повинні чітко розуміти, що АА має лише одну головну мету
– донести свої знання про можливість одужання до алкоголіка, який страждає від цієї хвороби.

Зустрічі для розробки плану дій
Для початку роботи необхідно створити ініціативну групу із членів Товариства АА, які повинні відповідати певним критеріям:
• мати громадянство України, та відповідні документи (внутрішній паспорт, зареєстроване місце проживання);
• мати термін тверезості мінімум один рік;
• згодні виділити півроку – рік власного часу для постійно- го відвідування зборів АА у виправній установі;
• бажано працювати по крокам;
• власний досвід перебування у місцях позбавлення волі не має принципового значення, головне, щоб було бажання донести вістку АА до засуджених (зазвичай у ці групи записуються члени Товариства, які були засудженими; або котрі вважають, що у своєму житті скоїли вчинки, за які повинні були отримати вирок, але змогли уникнути покарання).

Досвід Товариства АА в Україні свідчить, що для сталого існування групи на перших зборах повинно зареєструватися мінімум вісім осіб. У такому випадку один-два члени Товариства зможуть відвідувати щотижневі збори в установі.
Після складання списку осіб, які мають бажання відвідувати збори в установах, необхідно обрати ініціативну групу з двох- трьох осіб для проведення першої зустрічі з керівництвом пенітенціарної установи.

Перший контакт ініціативної групи Товаритсва АА з адміністрацією установи бажано провести через осіб, які мають до- брі стосунки з кожною із сторін. Такими особами зазвичай є: священики, волонтери громадських організацій, які відвідують засуджених; наркологи та психологи, які контактують із відповідними службами установи; члени громадських рад при пенітенціарних установах. Найкращою рекомендацією буде телефонний дзвінок від адміністрації іншої установи, де вже існує група АА.

Досить цікавим виявився досвід виступів членів Товариства АА на спільних нарадах працівників різних пенітенціарних установ. Виступ носить інформаційний характер, дається загальна інформація про Товариство АА. У результаті цих виступів працівники установ самі пропонують організувати групи АА.

У складі кожної установи функціонує відділення соціально-психологічної служби, яке створено для проведення із засудженими, соціально-виховної роботи. Таким чином, всі контакти між членами спільноти АА та адміністрацією установи будуть відбуватися безпосередньо через керівника соціально-психологічної служби.

Мета цієї зустрічі – опрацювати основні правила нової групи. Ці правила обов’язково складаються у письмовому вигляді та повинні бути скріплені підписами керівництвом установи та ГО «Український центр обслуговування АА». На зустрічі бажана присутність працівника установи, з яким необхідно обговорити правила поведінки на території установи, та правила спілкування із засудженими. Під час зустрічі обговорюється: складаються списки членів спільноти АА, які зможуть відвідувати збори; міс- це та час роботи групи; дата проведення перших зборів; можливість проведення зборів без співробітника установи (в деяких установах присутність співробітника на зборах обов’язкова).

Запрошення засуджених на збори
Існує три способи заохотити засуджених відвідувати збори АА:
1. Відбір ув’язнених до групи на розсуд адміністрації.
2. Неформальне запрошення людей до групи психологом установи, священиком або волонтерами громадських організа- цій які відвідують засуджених.
3. Запрошення засудженими, які вже відвідують збори, інших відвідувати групи.

Відповідальність за початок роботи групи лягає на двох на- ставників. Один з них – від адміністрації установи зазвичай, працівник соціально-психологічної служби; другий – наставник, рекомендований зовнішньою групою АА (під терміном «зовнішня група АА» мається на увазі спільнота АА, яка прийняла рішення створити групу у виправній установі).
Бажано, перед початком роботи із засудженими, запросити наставника від адміністрації установи на відкриті збори зовнішньої групи АА.
Найперше завдання наставники з боку установи зробити оголошення про місце та час перших зборів, та стежити, щоб максимальна кількість осуджених ознайомилась з ним.
Є кілька способів донести цю інформацію: публічне звернення до ув’язнених; розміщення інформації на дошці оголошень; направлення засуджених керівництвом установи; за дозволом адміністрації, запрошення засуджених на збори членами Товариства АА.
Перша зустріч є організаційною, та проводиться, за участю зацікавлених засуджених, членами зовнішнього Товариства АА та представників адміністрації.

Перше зібрання
Тюремний наставник повинен служити головою і відкрити збори. Представник адміністрації пояснює, чому представників Товариства АА запросили до цього виправного закладу.
Потім, наставник АА розповідає про Товариство АА: історію Співдружності, як вона розвивалася; як працює в інших виправ- них установах. Наставник АА пояснює, що таке група АА і як вона функціонує через зустрічі.
Потім, необхідно підготувати виступ двох спікерів, які на власному досвіді пояснять, як програма «12 Кроків» змінила їх життя та дозволила звільнитися від алкоголізму.
Наприкінці зборів необхідно залишити час для відповіді на запитання ув’язнених.
Зазвичай справа доходить до пояснення мети організації групи АА у в’язниці. Пояснення полягає в тому, що сфера дії
Програми АА набагато ширша, ніж просто звільнення від алкогольної залежності. АА називається способом життя, і успіх Товариства у тюремних групах доводить, що ця програма може допомогти алкоголіком почати тверезе і нормальне життя як у в’язниці, так і після звільнення.
Необхідно звернути увагу новачків на те, що АА не обіцяє жодних поступок із боку зовнішніх груп і ніякого особливого ставлення в самій установі. АА призначені тільки для отримання і підтримки тверезості.
Перегляд одного із фільмів AA може бути на звичайному порядку денному.

Організаційна структура групи
Спочатку краще обрати секретаря та його помічника із зовнішньої групи АА, які повинні мінімум півроку присвятити цій роботі. Часта ротація секретарів негативно впливає на взаємовідносини з адміністрацією установи.
Після проведення п’яти – шести зборів, коли сформується кістяк членів групи з числа засуджених, всі члени зовнішньої групи АА відвідають уста нову, та адміністрація установи впевниться, що з боку АА не відбувається порушень правил відвідування осуджених, необхідно обрати секретаря групи з числа засуджених.

Секретар групи з числа засуджених, – це свого роду зв’язок між адміністрацією в’язниці, членами Товариства в установі та членами зовнішніх груп.
На секретаря із зовнішніх груп покладено обов’язки по: складанню списків членів Товариства АА, які беруть участь у тюремному служінні; узгодження з адміністрацією правил відвідування установи та доводять ці правила до кожного учасника зборів; узгоджують з адміністрацією пенітенціарної установи графік проведення зборів; забезпечують участь членів зовнішніх груп у кожному зібранні в установі (в деяких місцях позбавлення волі групи проводяться лише за участю членів зовнішніх груп та представників адміністрації); інформують комітети та Товариство АА в своєму регіоні про поточний стан справ; організовують фінансування служіння у пенітенціарних установах з боку фінансового комітету, або зовнішніх груп АА; також наглядають за наданням групі літератури АА (брошур і книг); складають регулярну звітність про свою діяльність як для спільноти АА, так і для адміністрації пенітенціарної установи; складають офіційні довідки про відвідування групи АА засудженими.

На секретаря групи з числа засуджених покладено обов’язки по: підготовці приміщення для зборів; ведення зошита групи (дата зборів, тема, кількість присутніх, якщо це робоче зібрання
– фіксуються прийняті рішення); організації чаювання; ведення обліку членів групи з числа осуджених; запрошення на збори новачків; інформування адміністрації про поточну діяльність групи АА.
Товариство АА повинно сприяти тому, щоб на кожному зібранні завжди була кава та чай і, якщо дозволяє бюджет, солодощі або випічку. До речі, спілкування за чашкою кави після зустрічі – це не тільки звичай в АА, це допомагає зміцнити братерство серед членів групи. Дуже часто неформальні дискусії про одужання від алкоголізму за Програмою АА є такими ж важливими, як і сама зустріч.

На відповідальну особу з боку адміністрації покладено обов’язки, передбачені в письмовому договорі між Спільнотою АА та пенітенціарною установою, зазвичай це: спільне планування діяльності групи АА в установі; запрошення новачків на збори; погодження дати та часу проведення кожних зборів; вирішення спільно з секретарем зовнішньої групи АА конфліктних питань.

Добре зарекомендувало себе проведення щомісячних коротких спільних зустрічей адміністрації установи та секретарів групи на яких підбиваються підсумки роботи, із складання офіційного звіту з боку Товариства АА.
Необхідно звернути увагу, що жоден з осуджених не повинен спілкуватися у вільний час із членами зовнішніх груп АА, окрім секретаря. При цьому характер таких контактів повинен бути узгоджений з адміністрацією установи.
Секретар із зовнішніх груп і з числа осуджених обирається терміном на два роки, під час ротації необхідно узгоджувати з адміністрацією установи кандидатуру нових секретарів.

Списки членів спільноти АА, які відвідують групи, необхідно оновлювати двічі на рік. Статистка свідчить, щоб на зборах була присутня хоча б одна особа, в списку повинно бути мінімум вісім осіб.
У випадку відвідування декількох пенітенціарних установ в регіоні АА, виникає потреба у створенні комітету по служінню до складу якого входять секретарі та їх помічники від кожної установи.
Голова регіонального комітету обирається на два роки, він повинен мати попередній досвід служіння секретарем групи АА у виправній установі.
На голову комітету покладено обов’язки координації служіння між Товариством АА в цілому, адміністрацією пенітенціарної служби в регіоні: планування роботи на рік; складання та погодження бюджету по кожній установі; забезпечення груп у виправних установах необхідною літературою; інформування Товариства АА про поточний стан справ.

Дуже важливо, щоб і група, і кожна людина із засуджених відчували свою причетність до всього Товариства АА. Головним завдання секретарів груп та членів комітету – забезпечити максимальну регулярність роботи групи в кожній виправній установі, а також організувати якомога більше зустрічей з членами зовнішніх груп АА.
Збори АА
Правила проведення кожного типу зібрань попередньо обговорюються з адміністрацією установи до початку їх проведення. Для зовнішніх груп АА закриті проводяться тільки для алкоголіків. Але, в деяких пенітенціарних установах зібрання дозволяються за обов’язковою присутністю їх працівника. В даному випадку кожен член Товариства АА повинен особисто вирішити, яка ступінь відвертості припустима на кожному конкретному зібранні.

На кожному зібранні бажано обрати ведучого із членів зовнішніх груп АА. Особливу увагу ведучому необхідно приділити дотриманню регламенту; недопущенню образливих висловів в бік релігій, політичних партій та присутніх на зборах осіб.
Існує кілька типів зборів.

Збори за участю лише новачків
На цих зборах бажана присутність двох спікерів – членів зовнішніх груп АА. Спікерські виступи відбуваються за звичайною схемою: ким я був, що зі мною сталося і ким я став завдяки АА. Після спікерських виступів пропонується почати обмін думками. Завдання ведучого – дати новачку побачити, зрозуміти і визнати, що він сам теж є алкоголік. Наприкінці зборів бажано розповісти про основну літературу АА, яка знаходиться у бібліотеці виправної установи.

Спікерські збори
Спікерські збори зазвичай плануються заздалегідь, за тиждень, щоб люди встигали підготуватися до виступу і провести зустріч. Самі збори нічим не відрізняються від звичайних спікерських виступів у Товаристві АА. Після ви- ступу спікера необхідно відвести час для відповідей на за- питання. На початку існування групи спікерські збори – це головний тип зібрання у виправній установі.

Збори з обміну думками (регулярні зустрічі)
На початку дуже корисно мати на зборах двох-трьох представників зовнішніх груп АА (одному дуже важко про- вести групу у виправній установі). Вони можуть відповісти на запитання людей і продовжити зустріч у разі паузи.
Однак, коли члени групи з числа осуджених вже дізналися про АА, обрано секретаря групи, зібрання групи мають регулярний характер, адміністрацію може дозволити проведення групи без участі зовнішніх членів АА.

Збори по крокам
Ведучий із зовнішньої групи розповідає про певний Крок, ділиться власним досвідом його проходження і потім група починає обмін думок по даному Кроку.
Також можливо читати уривки із книжок «Дванадцять кроків» і «Дванадцять традицій», а потім обговорювати про- читане. На групах корисно слухати записи спікерських виступів по Крокам.
Індивідуальна робота по крокам проводиться з дозволу та на умовах адміністрації установи.

Спеціальні (ювілейні) збори
Найпопулярнішим видом є ювілейна зустріч: наприкінці року група організовує свято, в якому беруть участь наставники, представники адміністрації та інші зацікавлені люди.

Робочі збори у виправній установі
Робочі збори проводяться щомісячно. Зазвичай частину звичайних зборів присвячують вирішенню робочих питань.
На робочих зборах вирішуються такі самі питання що й на будь якій групі АА. Проводиться інвентаризація групи; переобираються секретарі та ведучі; обговорюються конфліктні ситуації, які виникали під час регулярних зборів; до- водяться вимоги адміністрації установи до групи АА; плануються спікерські збори та робота по дванадцятому кроку; заслуховується звіт скарбника.
На робочих зборах необхідно проінформувати членів групи про діяльність спільноти АА в регіоні, Україні та сві- ті.
Робочі збори у членів АА, які відвідують або бажають відвідувати групу у виправній установі
Робочі збори повинні проводитися кожного разу при оновленні списків осіб, яким дозволено відвідувати виправ- ну установу.

Новачків інформують про умови перебування осіб на території виправної установи. Правила проведення груп, особливості поведінки осуджених.
Одиндва члени АА повинні поділитися досвідом участі в групі і виправній установі, добре буде прочитати та обговорити літературу АА по цьому служінню.
Якщо в регіоні групи АА створено в декількох установах, то двічі на рік бажано проводити спільні збори всіх учасників служіння.

Підтримка звільнених ув’язнених АА
Коли членів тюремної групи АА звільняють з-під вар- ти, вони виявляють бажання відвідувати зовнішні зібрання АА, незалежно від того, де вони живуть. Однак, відчуваючи тривогу і хвилювання з приводу своєї нової свободи, вони відкладають пошуки місцевої групи АА – а потім ніколи не
приходять в АА.

Із дозволу особи, яка звільняється, її бажано зустріти біля воріт виправної установи, провести з нею декілька перших годин. Також, необхідно зв’язатися з групою АА за місцем її проживання і, таким чином, сприяти переходу члена внутрішньої групи в зовнішній світ АА.

Цей останній крок є найважливішим з усіх, тому що, з досвіду, перші кілька годин після звільнення можуть бути критичними. Коли звільнений чоловік або жінка йде прямо в групу АА за місцем свого проживання, в нього/неї різко знижується ризик зриву та повернення до в’язниці.