Служби УКО АА

Конференція по Обслуговуванню АА в Україні утворює служби УКО. Рішення про утворення нових або ліквідацію існуючих служб приймає Українська Конференція по Обслуговуванню по спільному проханню Ради Обслуговування та відповідних служб. У 2014 році рішенням ХVI Конференції по Обслуговуванню АА в Україні було утворено служби УКО:
1) редколегія журналу «Джерело»;
2) служба несення послання в місцях позбавлення волі (МПВ).

Склад Редколегії журналу «Джерело» детально описано в Положенні про Редколегію журналу «Джерело».
Склад служби несення послання в МПВ формується з членів Товариства АА, які повинні відповідати певним критеріям (вони є нижче) для такої специфічної і непростої служби, із тих регіонів АА України, які займаються цією службою.

У строк не пізніше, ніж за 2 тижні до зібрання Української Конференції по Обслуговуванню служби кожного регіону АА надсилають в УРО і УЦО АА дані про обраних членів служб (ім’я, назва служби, в якій він буде служити, номер його телефону та електронну адресу).

Діяльність служб УКО АА.

Служби працюють під час зборів Конференції по Обслуговуванню АА в Україні (як мінімум по два зібрання), а також між зібраннями УКО, здійснюючи контакти шляхом безпосередніх зустрічей, поштового зв’язку, електронної пошти, телефонного зв’язку, Інтернету. Служби виробляють свою позицію щодо проєктів рекомендацій, пропозицій і запитань, пов’язаних з предметом їх діяльності, можуть також порушувати за власною ініціативою питання, проблеми і пропозиції Українській Раді Обслуговування та УКО АА. Служби УКО можуть ставити питання Конференції по Обслуговуванню АА в Україні по кожній справі, що стосується Товариства АА. Служби УКО АА, щорічно складають (за посередництва відповідних комітетів УКО, у формі попередньої рекомендації) проєкт плану своєї діяльності, що вимагає фінансових витрат, додавши до цього плану попередній кошторис пропонованих заходів. Ці проєкти повинні бути розглянуті відповідним комітетом УКО. Після схвалення членів комітету ці плани відповідний комітет УКО направляє в термін не пізніше, ніж за 3 тижні до зібрання Конференції по Обслуговуванню АА в Україні, в УРО АА, при посередництві УЦО АА. Служби, в рамках предмета їх діяльності, співпрацюють з Радою Обслуговування в підготовці зборів і зустрічей всеукраїнського характеру. Кожна служба УКО самостійно встановлює режим своєї роботи (місце, систему комунікації, періодичність зібрань, порядок денний тощо). Служби складають протоколи своїх зборів та звіти про свою діяльність і відправляють їх в УРО і УЦО АА.

Голови служб і їх заступники:
1) виконавчий редактор журналу «Джерело»;
2) координатор служби несення послання в місцях позбавлення волі.
Служби зі свого складу обирають кандидатів на посаду голів служб та їх заступників. Кандидатів на посаду голів служб та їх заступників за пропозицією служб або за пропозицією членів Конференції обирають, і цей вибір щорічно підтверджується, під час проведення зібрання Конференція по Обслуговуванню АА в Україні таємним голосуванням, більшістю 2/3 голосів, згідно по- рядку виборів в служби АА (Положення про Конференцію АА в Україні, розділ Х. Порядок виборів в служби АА є також у главі 4,3 «Конференція по Обслуговуванню АА в Україні»).

Виконавчий редактор журналу «Джерело» та координатор служби несення послання в місцях позбавлення волі є членами УКО АА, і як кожен член Української Конференції по Обслуговуванню несуть службу в якості постійного члена одного з комітетів УКО та на період своєї служби стають членами Громадської організації «Український Центр Обслуговування AA».
Голови служб складають звіти (в звіти можуть бути додані пропозиції та рекомендації) і звітують про діяльність своєї служби на Конференції по Обслуговуванню і квартальних зборах УРО АА (за запрошенням Ради особисто або через довірених осіб свого регіону). Звіти в електронному вигляді відправляють на адреси УРО і УЦО АА за 14 днів до зібрання УКО і за 10 днів до квартальних зборів УРО АА.
Рекомендується, щоб Виконавчий редактор журналу «Джерело» та координатор служби несення послання в місцях позбавлення волі мали заступника. Заступник голови служби виконує обов’язки голови, коли той по тій чи іншій причині не може виконувати свої обов’язки, як на короткий термін, так і на довгий
– коли голова служби зовсім припиняє свою діяльність.
Термін повноважень Виконавчого редактора журналу «Дже- рело», координатора служби несення послання в місцях позбавлення волі – три роки. Виконавчий редактор журналу «Джерело», координатор служби несення послання в місцях позбавлення волі починають і закінчують свою службу на зборах Української Конференції по Обслуговуванню з моменту обрання нового кандидата до відповідної служби; їх служба може виконуватися тільки протягом одного терміну.
Витрати на участь голів служб у роботі Національної Служби АА покриваються за рахунок коштів УЦО АА.