Структура обслуговування АА в Україні


Одужуючі алкоголіки об’єднуються у групи АА з метою підтримання тверезості. Кількість членів однієї групи може бути будь-якою (звичайно 10-12 осіб). В Україні налічується більш ніж 110 груп, у світі – біля 115 тисяч груп у більш ніж 170 країнах.

Групи об’єднуються в Інтергруппи міст і Регіони АА для вирішення спільних питань і проблем обслуговування, для донесення Вістки про одужання тим, хто ще потерпає від алкоголізму.

На сьогодні в Україні є шість Регіонів АА: Західний, Київський, Південний, Полтавський, Східний і Волинський.

Делегати від Регіонів і представники окремих груп (які не входять до регіонів) збираються раз на рік на Українську Конференцію Обслуговування (УКО) для прийняття колективних рішень по справам Спільноти і подальшого її розвитку.

УКО обирає делегатів для роботи у Європейському і Світовому Зібраннях по обслуговуванню АА і таким чином приймає активну участь у житті Світової Спільноти АА.

 

Органи самоорганізації АА в Україні (в порядку зменшення повноважень):

Робоче зібрання групи – виразник групової свідомості первинного осередку Спільноти АА. Проводиться по рішенню групи.
Регіональна Конференція АА – виразник групової свідомості окремого Регіону (через представників груп). Проводиться звичайно один раз на рік.
Українська Конференція Обслуговування (УКО) — виразник групової свідомості АА в Україні. Проводиться щорічно.
Рада Обслуговування АА в Україні – зібрання представників Регіонів для поточної роботи по справах Спільноти. Проводить очні зібрання кожні 3 місяці, заочно збирається мінімум раз на місяць у Скайпі.

 

Щомісячно проводять робочі зустрічі Служби УКО:

  • Організаційний Комітет – проводить організацію заходів АА в Україні.
  •  Літературний Комітет – відповідає за переклад книг, документів і створення брошур, флаєрів;
  • Фінансовий Комітет – веде фінансовий облік діяльності АА в Україні;
  • Інформаційний Комітет – відповідає за зв’язок зі ЗМІ, професіоналами і громадськістю;
  • Служба по зв’язку з місцями позбавлення волі (МПВ) – здійснює роботу по несенню послання АА у виправних закладах і МПВ.

 
Друкованим органом Анонімних Алкоголіків в Україні є журнал «Джерело», який має Редколегію, виділену в Службу УКО, і видається щоквартально.
 
Громадська Організація «Український Центр Обслуговування АА в Україні» представляє інтереси АА в Україні на офіційному рівні, видає і розповсюджує літературу АА.

 

  • Дана модель самоорганізації не є системою управління.
  • Найбільшими правами і повноваженнями у цій структурі володіє група АА.
  • Органи виконання створені для обслуговування груп і членів АА, підкоряються тільки рішенню групової свідомості та діють у рамках Законів України і Традицій АА.

 

УКРАЇНСЬКА РАДА ОБСЛУГОВУВАННЯ АА