Українська Рада Обслуговування АА

Головною і єдиною метою Української Ради Обслуговуван- ня (УРО АА) є служіння Товариству Анонімних Алкоголіків: донесення ідей до тих алкоголіків, які все ще страждають, по- ширення ідеї тверезого способу життя для людей, які визнають себе хворими на алкоголізм, за Програмою 12 Кроків Анонімних Алкоголіків.

УРО АА при розгляданні питань своєї діяльності та при- йнятті рішень керується 12 Традиціями Анонімних Алкоголіків, приймає всі необхідні заходи для збереження 12 Традицій.

УРО АА у своїй діяльності також керується 12 Концепція- ми для Всесвітньої Служби, діючими Положенням про Конфе- ренцію АА в Україні та Положенням про Роботу Національної Служби АА в Україні.

Склад
Українська Конференція по Обслуговуванню (УКО АА) визнає, що головна ініціатива і відповідальність за більшість справ, пов’язаних зі службами АА повинні належати наділеним довірою учасникам Конференції, які виступають в якості Ради Обслуговування АА в Україні.

Рада Обслуговування складається з довірених осіб:
1) довірених осіб-алкоголіків (по 1-му від кожного регіону АА України);
2) довірених осіб-неалкоголіків (по 1-му від кожного регіону АА України);
3) національних делегатів (двох: І-го і ІІ-го Терміну).