Збори УРО АА

Рада Обслуговування збирається мінімум 4-и рази на рік – під час проведення Української Конференції по Обслуговуванню та на 3-и квартальні зібрання.

На зборах Ради під час проведення УКО АА розглядаються переважно організаційні питання (вибори голови УРО, заступника голови УРО і секретаря); а також розподіл членів Ради по комітетах УКО (обговорюється, хто в якому комітеті буде працювати і з яким комітетом буде підтримувати зв’язок), планується подальша періодичність зібрань Ради. На ці (а також всі інші) збори УРО запрошується голова Правління УЦО АА. Збори Ради Обслуговування вносяться до програми Конференції. Організаційні рішення Ради оголошуються на Конференції по Обслуговуванню.

Квартальні зібрання УРО відбуваються тричі на рік, традиційно в різних містах, бажано, щоб одним з міст було місто, в якому знаходиться офіс Українського Центру Обслуговування АА (м. Полтава). Місце та час проведення квартальних зборів УРО вносяться до Програми дій Національної Служби і затверджуються Конференцією, але Конференція своїм рішенням може доручити Раді Обслуговування самій вибрати місце та/або час проведення зборів. Якщо складається ситуація, при якій не можливо провести квартальні зібрання «на живо» (форс-мажор), збори можна провести за допомогою Інтернету і по скороченій програмі; про такі зміни необхідно проінформувати комітети УКО, служби та УЦО АА; також в протоколі необхідно вказати систему комунікації (Skype, Zoom або інша), яка використовувалася.

За організацію квартальних зборів на місці (приміщення та інше) відповідає довірена особа-алкоголік регіону, в якому відбувається зібрання. Програму квартальних зборів розробляє Організаційний комітет (за участю голови УРО) та затверджує Рада Обслуговування. Документи і матеріали для квартальних зборів готує (збирає та роздруковує у необхідній кількості) Український Центр Обслуговування. Витрати покриває також Центр Обслуговування згідно прийнятого бюджету УЦО АА.

На квартальні зібрання обов’язково запрошується голова або члени Правління УЦО АА, можуть бути запрошені голови комітетів і служб, інші члени Конференції, а також гості за рішенням Ради.

Довірені особи-алкоголіки від кожного регіону АА України складають і доносять Раді інформаційні повідомлення від своїх регіонів, у яких надається інформація про групи та служби відповідного регіону і розповідається про заходи та дії по донесенню ідей до тих алкоголіків, які все ще страждають, з ціллю обміну досвідом. Довірені особи-алкоголіки можуть додавати до повідомлень запитання, зауваження, пропозиції та інше від своїх регіонів. Комітети і служби УКО, голова УРО, національні делегати, голова Правління УЦО та члени Товариства АА, які виконували доручення від Конференції або Ради (спостерігачі на Конференції в інші країни, відповідальні учасники заходів, що проходили в рамках програми Національної Служби, тощо) складають звіти про свою діяльність. Комітети і служби УКО можуть додавати до звітів свої пропозиції та відповідні до цих пропозицій матеріали. Інформаційні повідомлення від регіонів, усі звіти та матеріали відсилають по електронній пошті на адреси Українського Центру Обслуговування АА та УРО АА не пізніше 10-и днів до проведення квартальних зборів. Національні делегати, голова УРО і голова Правління УЦО доносять свої звіти особисто; звіти від комітетів і служб можуть доносити голови відповідних комітетів і служб УКО, або, якщо голови комітетів і служб не присутні на зборах, звіти представляють члени Ради, які служать у відповідних комітетах та підтримують зв’язок з відповідними службами. Звіти членів Товариства АА, які виконували доручення від Конференції або Ради Обслуговування, якщо вони не присутні на зборах, можуть доносити довірені особи, які представляють їхні регіони.

Право голосу на квартальних зборах мають тільки члени УРО, голова Правління УЦО має дорадчий голос, інші гості за рішенням Ради можуть мати дорадчий голос, або бути його позбавлені.

Секретар УРО складає протокол квартальних зборів і розсилає його всім членам Ради, комітетам УКО, службам, УЦО АА до наступного зібрання Ради Обслуговування в Інтернеті.

Збори УРО АА в Інтернеті відбуваються раз на місяць (періодичні планові збори) або частіше при потребі. Систему комунікації, дату і час зборів встановлює Рада.

Порядок денний зборів складає і пропонує членам Ради голова Ради за 5-7 днів до зборів, члени УРО можуть пропонувати зміни і доповнення; за день до зборів голова Ради Обслуговування розсилає членам Ради остаточний порядок денний, з врахуванням запропонованих змін і доповнень, разом з необхідними для зборів документами і матеріалами. Всі члени УРО повинні бути інформаційно-підготовленими до зборів.

На зібрання в Інтернеті обов’язково запрошується голова або члени Правління УЦО АА, можуть бути запрошені голови комітетів і служб, інші члени Конференції, а також гості за рішенням Ради.

На таких зібраннях УРО традиційно затверджуються протоколи минулих зборів УРО АА, заслуховується коротка інформація від регіонів, стан справ в УЦО АА, інформація від комітетів і служб УКО АА, національних делегатів (висловлюються запитання, зауваження, пропозиції); а також розглядаються поточні питання. Національні делегати, довірені особи регіонів АА і голова Правління УЦО доносять інформацію особисто; якщо голови комітетів і служб УКО не присутні на зборах, інформацію від комітетів і служб представляють члени Ради, які служать у відповідних комітетах та підтримують зв’язок з відповідними службами.

Право голосу на зборах мають тільки члени УРО, голова Правління УЦО має дорадчий голос, інші гості за рішенням Ради можуть мати дорадчий голос, або бути його позбавлені.

Секретар УРО складає протокол зборів і розсилає його всім членам Ради, комітетам, службам, УЦО АА до наступного зібрання Ради Обслуговування в Інтернеті.

Діяльність Української Ради Обслуговування АА основана на довірі; члени Ради ставляться один до одного з повагою, не допускають загальної критики своїх колег, їх особи, дій та висловлювань. Збори УРО проходять у дружній, спокійній, діловій обстановці. Веде збори голова Ради або його заступник, усі члени Ради допомагають ведучому, виступають по черзі, з дозволу ведучого. Передбачається, що члени УРО – люди відповідальні, тому на зібранні зазвичай присутня більшість складу Ради Обслуговування; але у виняткових випадках, коли не присутня більшість складу Ради, не слід приймати рішення по важливим питанням, краще перенести їх на збори, коли буде присутня більшість складу.

Всі рішення УРО приймаються голосуванням і вносяться до протоколу зборів. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосували 2/3 присутніх на зборах членів Ради. Перед голо- суванням питання обговорюється, кожен член Ради може висловити свою думку; після голосування надається слово меншості або більшості, якщо більшість не набрала 2/3 голосів; далі, ведучий запитує: чи не змінили думку голосуючі, – якщо не змінили, рішення залишається незмінним, якщо хтось змінив своє рішення, проводиться повторне голосування. Якщо пропозицій для голосування дві чи більше, проводиться так зване «рейтингове голосування»: після обговорення ведучий зборів складає список пропозицій, по кожній з них окремо голосують «за», пропозиція, яка набрала найбільшу кількість голосів, ставиться ще раз на голосування і приймається більшістю 2/3 голосів, способом, який було описано вище. Слід звернути увагу, якщо багато членів Ради утримуються від голосування, це означає, що вони не достатньо поінформовані, тому потрібно ще обговорити питання та/або перенести його вирішення (якщо воно не термінове) на наступні збори. Також Рада користується процедурою третього завіту.

Приблизно раз на рік УРО АА проводить «інвентаризацію», зазвичай, під час (у кінці) квартальних зборів, подібно до того, як це роблять групи. Бажано, щоб такі збори проводив не голова УРО. Кожен член Ради може відкрито висловитися про те, що йому подобається чи не подобається в роботі Ради Обслуговування, про те, що наболіло. На «інвентаризацію» можуть бути запрошені (через Інтернет) досвідчені люди, які пройшли всі етапи служіння в АА України, або з інших країн.